Ψηφιακή Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση η οποία απεικονίζει τη μορφολογία και τη δομή των ανατομικών στοιχείων του μαστού και τυχόν παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την αρχική εφαρμογή της μαστογραφίας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, συνεχίζει να παραμένει η εξέταση εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

3D Τομοσύνθεση

Η 3D Τομοσύνθεση είναι ένα νέο εργαλείο στην απεικόνιση του μαστού που αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια της νόσου

3-D Αυτοματοποιημένο Υπερηχογράφημα Μαστού (ABUS)

Το ABUS αποτελεί έναν νεότερο τύπο υπερηχογραφήματος που μας προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, συμπληρωματικά με την ψηφιακή μαστογραφία

Βιοψίες

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αλματώδης εξέλιξη στην επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση των αλλοιώσεων του μαστού. Όλα τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα μαστού είναι διεθνώς αποδεκτό να διερευνούν με διαδερμική βιοψία όλες τις αλλοιώσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες για κακοήθεια