Μαγνητική Μαστογραφία

Η μαγνητική τομογραφία μαστών έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά σημαντική απεικονιστική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση η οποία απεικονίζει τη μορφολογία και τη δομή των ανατομικών στοιχείων του μαστού και τυχόν παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την αρχική εφαρμογή της μαστογραφίας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, συνεχίζει να παραμένει η εξέταση εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

3D Τομοσύνθεση

Η 3D Τομοσύνθεση είναι ένα νέο εργαλείο στην απεικόνιση του μαστού που αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια της νόσου
Call Now Button