Χρονοδιάγραμμα προληπτικού ελέγχου

Η επιστήμη σήμερα διαθέτει σύγχρονες εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού και επομένως την αντιμετώπιση της νόσου σε αρχική μορφή. Θεωρείτε δεδομένο ότι οι προληπτικές εξετάσεις μπορούν να σώσουν τη ζωή σας διατηρώντας ταυτόχρονα την καλή αισθητική του μαστού σας. Αρκεί να είστε σωστά ενημερωμένες και να τηρείτε ανελλιπώς τον έλεγχό σας.  

Σε γυναίκες χωρίς επιβαρυμένο ιστορικό συστήνεται:

  • Στα 35 έτη να γίνεται η πρώτη μαστογραφία και υπερηχογράφημα εάν κρίνεται απαραίτητο.
  • Από την ηλικία των 35-39 ετών οι γυναίκες να επανεξετάζονται εκ περιτροπής κάθε χρόνο ή ανά 18/μηνο με υπερηχογράφημα ή μαστογραφία. Σε αυτό το διάστημα ο έλεγχος εξατομικεύεται ανάλογα με την υφή και το μέγεθος των μαστών της κάθε γυναίκας.
  • Από την ηλικία των 40 ετών η μαστογραφία να γίνεται κάθε χρόνο και ολοκληρώνεται ο έλεγχος με υπερηχογράφημα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς ή σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
  • Η κλινική εξέταση να διεξάγεται μία φορά το χρόνο από ιατρό εξειδικευμένο στο αντικείμενο του μαστού.

Σε γυναίκες με επιβαρυμένο ιστορικό συστήνεται:

  • Ο απεικονιστικός έλεγχος να ξεκινά 5-10 έτη πιο νωρίς από την ηλικία που εμφάνισε τη νόσο η συγγενής στην οικογένεια.
  • Ο έλεγχος στις γυναίκες αυτές να γίνεται κάθε χρόνο και συμπεριλαμβάνεται εκτός από τη ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και μαγνητική μαστογραφία.
  • Ο έλεγχος να ολοκληρώνεται με την κλινική εξέταση κάθε 6 μήνες.
Call Now Button