Υπερηχογράφημα

Γενικές πληροφορίες

Είναι μια απεικονιστική εξέταση προσιτή, γρήγορη και ακίνδυνη (χωρίς ακτινοβολία). Τα μηχανήματα υπερήχων τελευταίας γενιάς είναι εφοδιασμένα με εξειδικευμένες κεφαλές για την εξέταση των μαστών, και προσφέρουν τη λεπτομερή μελέτη σε τρισδιάστατο και τετραδιάστατο επίπεδο, προσφέροντας ακόμη υψηλότερη ακρίβεια στη διάγνωση.

Πότε προτείνεται

Σε γυναίκες κάτω των 30 ετών το υπερηχογράφημα αποτελεί τη βασική εξέταση για την ορθή διάγνωση τυχόν κλινικών ευρημάτων. Μετά την ηλικία των 30 ετών το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται κάθε φορά που θέλουμε να διερευνήσουμε ένα εύρημα που προέκυψε από την κλινική εξέταση ή τη μαστογραφία. Να ξέρετε ότι η βοήθεια του υπερηχογραφήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά της μαστογραφίας σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να διαφύγει κάποια κακοήθεια. Εφαρμόζεται δε σ’ όλες τις ηλικίες σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει παρακέντηση ή προεγχειρητική εντόπιση κάποιας αλλοίωσης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Πως γίνεται

Πραγματοποιείται με χρήση μηχανήματος υπερήχων με ειδική για τον μαστό κεφαλή. Η γυναίκα τοποθετείται σε ύπτια θέση με το χέρι της σύστοιχης πλευράς που εξετάζεται πίσω από το κεφάλι. Στη συνέχεια επαλείφεται με τζέλ όλη η επιφάνεια του δέρματος του μαστού, το οποίο βοηθά στην διαπερατότητα της υπερηχογραφικής δέσμης, ώστε αναπαράγεται η εικόνα που λαμβάνουμε στην οθόνη του μηχανήματος.

Τι ανιχνεύει

Είναι μέθοδος ανώδυνη που εξετάζει την σύσταση των μαστών, την τυχόν ύπαρξη αλλοιώσεων, τις περιοχές της μασχάλης, αναπαράγοντας αντιπροσωπευτικές εικόνες σε διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί να διαχωρίσει εάν ένα ογκίδιο στο μαστό είναι συμπαγές ή κυστικό, καλόηθες ή κακόηθες. Μειονεκτεί όμως σε σχέση με τη μαστογραφία στο ότι δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις μικροαποτιτανώσεις,, οι οποίες αποτελούν τη συχνότερη μορφή εμφάνισης του αρχόμενου καρκίνου ή την ανίχνευση αλλοιώσεων πολύ μικρού μεγέθους. Συνεπώς το υπερηχογράφημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τη μαστογραφία σε γυναίκες άνω των 35 ετών, παρά μόνο να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική εξέταση.