Επαναξιολόγηση εξετάσεων

Επαναξιολόγηση εξετάσεων Επαναξιολόγηση εξετάσεων Στο κέντρο «Διαγνωστική Μαστογραφία» υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης για τη συγκριτική μελέτη προγενέστερων εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση η εξεταζόμενη πρέπει να προσέρχεται με όλες τις εξετάσεις που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία. Εάν η αξιολόγηση…

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Μέτρηση οστικής πυκνότητας Μέτρηση οστικής πυκνότητας Ψηφιακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας Η «Διαγνωστική Μαστογραφία» διαθέτει ένα ψηφιακό σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, πρωτοποριακής τεχνολογίας, του οίκου General Electric (τύπος LUNAR PRODIGY). Το σύστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει τη μέτρηση σε ελάχιστο…

Νέα τεχνική στη διαγνωστική ακρίβεια

Σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (iCAD) Σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (iCAD) Σε οργανωμένα κέντρα μαστού χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (iCAD), που βοηθά σημαντικά στην αύξηση της ακρίβειας της μαστογραφίας. Το σύστημα αυτό ενσωματώνεται στον ψηφιακό μαστογράφο και έχει…