Διαλέξεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Βούρτση Αθηνά, Ιανουάριος 1995. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στους ειδικευομένους στην Ακτινολογία. Οι νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι στη μελέτη του κροταφικού οστού.
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 1996. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος. Μετεκπαιδευτική διάλεξη για τα απεικονιστικά ευρήματα στις μεταβολικές παθήσεις.
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 1998. Τμήμα Ανατομίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαθήματα Φυσιολογικής Ανατομίας του Μαστού και του Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 1999. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στους φοιτητές Ιατρικής και στους ειδικευόμενους της Ακτινολογίας. Η φυσιολογική ανατομία και η παθολογία των λιθοειδών οστών.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 1999. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Διάλεξη στους ειδικευόμενους στη Χειρουργική με θέμα  «Τι νεότερο στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Νοέμβριος 1999. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Παθολογικού Ανατομικού, Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάλεξη στους ειδικευομένους στην Παθολογοανατομική με θέμα «Οριακές και προκαρκινωματώδεις παθήσεις του μαστού. Προβλήματα στη διαφορική διάγνωση».
 • Βούρτση Αθηνά, Ιανουάριος 2000. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Διάλεξη στους ειδικευομένους στη Χειρουργική με θέμα «Ασυνήθεις νεοπλασματικές παθήσεις του μαστού. Απεικονιστικά ευρήματα».
 • Βούρτση Αθηνά, Μάρτιος 2000. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Αρεταίειου Νοσοκομείου. Διάλεξη στους ειδικευομένους της Κυτταρολογίας με θέμα «Απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 2000. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στους ειδικευομένους στην Ακτινολογία με θέμα «Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα».
 • Βούρτση Αθηνά, Σεπτέμβριος 2000. Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο επιδοτούμενο σεμινάριο της Ε.Ε. με τίτλο «Σύγχρονη απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μαστού». Σύνολο ωρών διδασκαλίας 9 ώρες. Υπεύθυνοι προγράμματος: Γ. Τριτάκης, Β. Γεωργούντζος.
 • Βούρτση Αθηνά, Δεκέμβριος 1999. Στρογγυλή τράπεζα στην Ελληνική Αντικαρκινική Δράση. «Καρκίνος του μαστού. Απεικονιστικές μέθοδοι».
 • Βούρτση Αθηνά, Οκτώβριος 2000. Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας, Στρογγυλή τράπεζα 4ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο. «Νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι στη διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά. Πανεπιστημιακή Κλινική Αρεταίειου Νοσοκομείου. Μαθήματα απεικονιστικών μεθόδων του μαστού στους 4ετείς φοιτητές της Ιατρικής για τα ακαδημαϊκά έτη 1997, 1998, 1999 και 2000.
 • Βούρτση Αθηνά, Θεσσαλονίκη, 4-5 Μαΐου 2001. Στρογγυλή τράπεζα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Πρωίμου Διαγνώσεως & Αντιμετώπισης Καρκίνου του Μαστού. Θέμα: «Ακτινολογική διάγνωση του προχωρημένου καρκίνου του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Σπάρτη, Μάιος 2001. Διάλεξη στην Ιατρική Διημερίδα του 5ου Παμπελοποννησιακού Συνεδρίου. Θέμα: «Απεικονιστική προσέγγιση παθήσεων του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Καρπενήσι, Δεκέμβριος 2001. Διάλεξη σε ιατρική πολυθεματική ημερίδα. Θέμα: «Η μαστογραφία σήμερα».
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2001. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Καρκίνος μαστού, Στάδιο ΙΙΙ».
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 2002. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Πρωτογενής πρόληψη καρκίνου μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2002. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Κληρονομούμενος καρκίνος μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2002. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Μαστογραφική απεικόνιση πορογενούς καρκίνου του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Δεκέμβριος 2003. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου μαστού (Μαστογραφία)».
 • Βούρτση Αθηνά, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2003. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 2ο Διεθνές Μεσογειακό Σεμινάριο Μαστολογίας (MANOSMED) Θέμα: “Nonpalpable breast lesions”.
 • Βούρτση Αθηνά, 9 Νοεμβρίου 2004. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στα σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική. Θέμα: «Καρκίνωμα μαστού – Αντιμετώπιση – Απεικονιστικά μέσα».
 • Βούρτση Αθηνά, 4-6 Οκτωβρίου 2004. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στo Medical Conference του νοσοκομείου «Υγεία». Θέμα: “MR Mammography in Breast Cancer / Case Presentation”.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιανουάριος 2005. Διάλεξη σε επιστημονική συνάντηση – Νοσοκομείο «Υγεία». Θέμα: «Ποιοτικός έλεγχος στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις μαστογραφίες».
 • Βούρτση Αθηνά, 17-20 Μαρτίου 2005. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 2ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο. Θέμα: «Πρώιμος καρκίνος του μαστού. Έγκαιρη απεικόνιση».
 • Βούρτση Αθηνά, Φεβρουάριος 2005. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Θέμα: «Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ψηλαφητών και μη αλλοιώσεων του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, Βουκουρέστι, Ιούνιος 2005. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Μεσογειακό Σεμινάριο Μαστολογίας (MANOSMED).
 • Βούρτση Αθηνά, Ιωάννινα, Νοέμβριος 2005. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο (I.U.C.P.), “Courses in Pathology Breast Μasses and/ or Αbnormalities: Mammographic and U/S Evaluation”.
 • Βούρτση Αθηνά, Βηρυτός, Ιούνιος 2006. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Μεσογειακό Σεμινάριο Μαστολογίας (MANOSMED). Θέμα: “False negative mammograms”.
 • Βούρτση Αθηνά, Νοέμβριος 2006. Αθήνα. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού. Θέμα: «O ρόλος της συμβατικής μαστογραφίας».
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 2007, Αθήνα. Ομιλία στο Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο. Τίτλος φροντιστηρίου: «Ελάχιστος καρκίνος του μαστού (in situ & και διηθητικός έως 5 χιλ. Απεικονιστική προσέγγιση».
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 2007, Αθήνα. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας. Τίτλος 1ης ομιλίας: «Συνοπτική παρουσίαση της υπερηχογραφικής σημειολογίας της παθολογίας του μαστού. Υπερηχογραφικά σημεία κακοήθειας – καλοήθειας. Αλγόριθμος της εξέτασης των μαστών με υπερήχους». Τίτλος 2ης ομιλίας: «Καλοήθεις βλάβες μαστού. Υπερηχογραφική σημειολογία».
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 2008, Αθήνα. Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Θέμα ομιλίας: «Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Ορμονική θεραπεία».
 • Βούρτση Αθηνά, Οκτώβριος 2008, Ιωάννινα. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο (I.U.C.P.) Courses in Pathology. Θέμα ομιλίας: “Breast masses and/ or abnormalities: Mammographic and U/S Evaluation”.
 • Βούρτση Αθηνά, Οκτώβριος 2008, Κως.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 8th International Conference of Anticancer Research in Kos, Greece. Θέμα ομιλίας: “Pitfalls in the Diagnosis of Breast Diseases. The Role of the Radiologist”.
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2009, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course. Τίτλος 1ης ομιλίας: “Mammography including BI-RADS”. Τίτλος 2ης ομιλίας: “ Pitfalls in radio-pathology”.
 • Βούρτση Αθηνά, 23-26 Νοεμβρίου 2009, Αθήνα. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συνέδριο 3ο Master Class in Oncology Pharmacy, Athens Plaza. Στρογγυλό τραπέζι “Cancer Patient Management From Diagnosis to Therapy”. Θέμα ομιλίας: “Mammography”.
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2010, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course. Τίτλος 1ης ομιλίας: “Μammographic and Ultrasonographic Findings of High Risk Lesions”.
 • Βούρτση Αθηνά, Οκτώβριος 2010, Αθήνα Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 31st Balkan Medical Week. Στρογγυλό τραπέζι “Breast Cancer 2010” με θέμα “A multidisciplinary approach”. Θέμα ομιλίας: “Newer Imaging Modalities”.
 • Βούρτση Αθηνά, Απρίλιος 2011, Αθήνα. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Στο στρογγυλό τραπέζι «Ο μαστός στην εμμηνόπαυση». Θέμα ομιλίας: «Απεικονιστική διάγνωση».
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 2011, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course. Τίτλος 1ης ομιλίας: “High Risk Lesions”. Τίτλος 2ης ομιλίας: “Male Breast”.
 • Βούρτση Αθηνά, 22 Οκτωβρίου 2011, Αίγλη Ζαππείου Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στην ημερίδα “Μαστός το Αρχαιότερο Σύμβολο της Γυναίκας”.
 • Βούρτση Αθηνά, 17 Δεκεμβρίου 2011, Αττικόν Νοσοκομείο Αττικής. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στη Διημερίδα του Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, με θέμα ομιλίας «Ψηφιακή μαστογραφία και καρκίνος μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, 13 Μαρτίου 2012, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αττικής. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια από την Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας με θέμα Ψηφιακή Μαστογραφία.
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 07-09 2012, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course.
 • Βούρτση Αθηνά, 11 Μαΐου 2012, Μαιευτήριο Λητώ Αττικής. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στον Γ’ κύκλο μαθημάτων της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας με θέμα Μικροαποτιτανώσεις – Διαφορική Διάγνωση.
 • Βούρτση Αθηνά, 11 Μαΐου 2012, Μαιευτήριο Λητώ Αττικής. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στον Γ’ κύκλο μαθημάτων της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας.
 • Βούρτση Αθηνά, 12 Μαΐου 2012. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, στη Διημερίδα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων και μαστού. Θέμα ομιλίας “Ψηφιακή Μαστογραφία”. Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα.
 • Βούρτση Αθηνά, 25 Μαΐου 2012. Συμμετοχή ως σχολιαστής στο συνέδριο της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο” με θέμα “Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική Ογκολογία” στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.
 • Βούρτση Αθηνά, 6 Οκτωβρίου 2012. Συμμετοχή στο μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις Ελάχιστα Επεμβατικές Βιοψίες Μαστού που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία για τις παθήσεις μαστού (Scientific Society of Breast Diseases) σε συνεργασία με το IBUS (International Breast Ultrasound School).
 • Βούρτση Αθηνά, 20-21 Οκτωβρίου 2012. Συμμετοχή στην 15η Διημερίδα – Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Καρκίνος του Μαστού Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ. Μονάδα Μαστού – Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική.
 • Βούρτση Αθηνά, 10 Νοεμβρίου 2012. Αττικόν Νοσοκομείο Αττικής. Συμμετοχή στην 2η Επιστημονική Ημερίδα της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως προσκεκλημένη για την παρουσίαση ”Ενδιαφερόντων Περιστατικών”.
 • Βούρτση Αθηνά, 23-25 Νοεμβρίου 2012, Μαιευτήριο Λητώ Αττικής. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Γ’ κύκλο μαθημάτων της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας.
 • Βούρτση Αθηνά, 26 Ιανουαρίου 2013, Crown Plaza Hotel Αθήνα, στο 1ο Advance Course Excellence in Mammography για την Εναρκτήρια Διάλεξη με θέμα «Η σημασία της απεικόνισης του μαστού».
 • Βούρτση Αθηνά, 28-31 Μαΐου, 2013 Ιωάννινα. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο course Breast Pathology- Oncology με θέμα «Pitfalls in Radio-Pathology of Breast Diseases.
 • Βούρτση Αθηνά, Μάιος 20-22 2013, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 28-30 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Συμμετοχή στο Κλινικό Φροντιστήριο της ΕΕΑΜ με θέμα DCIS: «Μια Διαγνωστική Πρόσκληση».
 • Βούρτση Αθηνά, 4-5 Οκτωβρίου 2013, Olympic Royal Αθήνα. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και συμμετοχή με Προεδρία, Παρουσίαση Περιστατικών και Διαλέξεις στο 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού.
 • Διαλέξεις στο Μαιευτήριο Ρέα, Αθήνα. Ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΜΕΙΣ. Θέμα ομιλίας – “Benign Breast Diseases”.
 • Βούρτση Αθηνά, 9th – 10th of November 2013, Oman Muscat. Ομιλία στο 1st Surgical Oncology Symposium Course. Τίτλος ομιλίας « The Evolution of  Breast Imaging»
 • Βούρτση Αθηνά, 23 Νοεμβρίου 2013, Olympic Royal Αθήνα. Συμμετοχή στο 3ο Advanced Course “Χειρουργική Θεραπεία του μαστού: Από τον Halsted στον Veronesi”. Συμμετοχή με την παρουσίαση Case Studies.
 • Βούρτση Αθηνά, Νοέμβριος 2013, Μαιευτήριο Ρέα, Αθήνα. Ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΜΕΙΣ. Θέμα ομιλίας: “Benign Breast Diseases”.
 • Βούρτση Αθηνά, 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη, Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας. Θέμα ομιλίας: H παρουσία του καρκίνου του μαστού σήμερα και ο ρόλος της μαστογραφίας στη σύγχρονη προληπτική και θεραπευτική προσέγγιση.
 • Βούρτση Αθηνά, February 15-16, 2014, Crown Plaza Athens. Συμμετοχή στο EUROSON SCHOOL με θέμα ομιλίας: Developments of the imaging modalities in the screening of breast tumors.
 • Βούρτση Αθηνά, 23-24 Απριλίου 2014, Olympic Royal Aθήνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια με Θέμα εισήγησης «Ψευδώς αρνητική Μαστογραφία».
 • Βούρτση Αθηνά, 11-12 Απριλίου 2014, Μαιευτήριο Λητώ Αττικής. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στον 4ο κύκλο μαθημάτων της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας. Θέμα ομιλίας “Μικροαποτιτανώσεις”.
 • Βούρτση Αθηνά, 9-10 Μαίου 2014, Μυτιλήνη Λέσβος. Μεσογειακές Ημέρες Ογκολογίας. Διοργάνωση από το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας. Προσκεκλημένη ως ομιλήτρια με θέμα: «Η Αναντικατάστατη Αξία της Μαστογραφίας».
 • Βούρτση Αθηνά, 10 Μαΐου 2014, Λευκωσία Κύπρος. Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας Κερύνεια – Ιπποκράτης. Ομιλία με θέμα η «Προεγχειρητική Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού»
 • Βούρτση Αθηνά, 31 Μαίου 2014, Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη. Ημερίδα Μαστού της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού “Διάγνωση μέσα από την Απεικόνιση του Μαστού». Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και συμμετοχή με Προεδρία, και Διάλεξη με τίτλο: «Διαταραχή της Αρχιτεκτονικής του Παρεγχύματος».
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 05-07 2014, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και Moderator στο International Breast Ultrasound School CourseIBUS. Topics of Lectures: 1. Male breast, 2. Pitfalls and pearls of mammography 3. Multimodality case presentations.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 15-17 2014, Κωνσταντινούπολη. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course.
 • Βούρτση Αθηνά, 14 Ιουνίου 2014, Divani Caravel Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια θέμα ομιλίας «Νέο BI-RADS για την αξιολόγηση διαχείριση των μαστογραφικών ευρημάτων. Τι έχει αλλάξει»;
 • Βούρτση Αθηνά, 18-20 Οκτωβρίου 2014, Divani Apollon hotel Athens, Greece. Honorary President of the EUASSO Congress, Participated as Moderator and Invited speaker with lecture entitled “Missed cancers, How to avoid them”;
 • Βούρτση Αθηνά, 20 Οκτωβρίου 2014, Divani Apollon hotel Athens, Greece. Υπεύθυνη της διοργάνωσης του Post-graduate workshop of the Hellenic Breast Imaging Society. Moderator and Invited speaker with lecture entitled “Clinical management of High risk lesions”.
 • Βούρτση Αθηνά, 6-10 Οκτωβρίου 2014, Porto Carras, Sithonia, Greece. Invited speaker at the 9th International Conference of Anticancer Research. Title of lecture: Imaging of Microcalcifications.
 • Βούρτση Αθηνά, October 16-19 2014, Orlando Florida. 18th World SIS Congress on Breast Healthcare. Invited to participate as Moderator on the Session “High Risk Lesions”.
 • Βούρτση Αθηνά, 25 Οκτωβρίου 2014, Τίρανα Αλβανία. Συμμετοχή ως Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Ημερίδα που διεξήχθη από το νοσοκομείο Υγεία, με Θέμα “Pitfalls of Radiopathology”.
 • Βούρτση Αθηνά, 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 12-15 Νοεμβρίου, 2014. Τίτλος ομιλίας “Διαχείριση – Παρακολούθηση γυναικών με ιστολογική βιοψία αλλοιώσεων υψηλής επικινδυνότητας.
 • Βούρτση Αθηνά, 13 Δεκεμβρίου 2014, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συμμετοχή στο συνέδριο της Β’ Ογκολογικής Κλινικής και Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Metropolitan. Διεπιστημονική προσέγγιση καρκίνου του μαστού. Από τη θεωρία στην πράξη. Τίτλος ομιλίας: «Νέα Ομαδοποίηση BI-RADS 2014, Μαστογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική μαστογραφία. Τι έχει αλλάξει»;
 • Βούρτση Αθηνά, 19-20 Δεκεμβρίου 2014, Divani Caravel Αθήνα. Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογικής Εταιρείας. Συμμετοχή στην Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και συμμετοχή ως ομιλήτρια με θέμα “Τελευταία αναθεώρηση κατηγοριοποίησης κατάταξης κατά BI-RADS”.
 • Βούρτση Αθηνά, 30-31 Ιανουαρίου. 2015,.  Συμμετοχή ως ομιλήτρια στο 4ο Συνέδριο Καρκίνου του Μαστού 2015 Τι άλλαξε τι αλλάζει Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα. Θέμα διάλεξης «Ο ρόλος της μαστογραφίας στη διάγνωση»
 • Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού. με τίτλο Νεότερες Εξελίξεις στη Διάγνωση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Παθήσεων του Μαστού 20-21 Μαρτίου Αθήνα. Διάλεξη: Διαγνωστικές Παγίδες σε Μαστογραφία- Υπερηχογράφημα, συνήθη διλήμματα στη διαχείριση περιστατικών.
 • Βούρτση Αθηνά, 22-23 Μαίου 2015, Αθήνα.  Συμμετοχή ως moderator στο Athens Breast Cancer Conference organized by Greek College of Senology in collaboration with EURAMA στην διάλεξη ‘The Triple Alliance of Cancer’.
 •  Βούρτση Αθηνά, 05-06 Ιουνίου 2015, Αθήνα.  Συμμετοχή στην Διημερίδα με θέμα Hands on .. στην προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Metropolitan Hospital Αθήνα. Θεματολογία διαλέξεων: 1. Αποτιτανώσεις και αξιολόγηση τους, 2. Χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση βλαβών με υπερήχους στην καινούργια έκδοση BIRADSS –LEXICON 3. Συμμετοχή στην παρουσίαση περιστατικών.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιουνίου 11-13 2015, Αθήνα. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και Moderator στο International Breast Ultrasound School Course -IBUS. Topics of Lectures: 1. The male breast 2. Breast tomosynthesis 3. Mammography pitfalls and pearls.
 • Βούρτση Αθηνά, Ιουνίου 18-20 2015,  Κωνσταντινούπολη. Συμμετοχή στο συνέδριο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο International Breast Ultrasound School Course. Topics of Lectures: 1. Sonographic appearance of benign breast lesions. 2.Imaging of high-risk lesions 3. Moltimodality case preseantations 4. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στα hands on workshops.
 • Βούρτση Αθηνά, Νοέμβριος 2015,Θεσσαλονίκη.Συμμετοχή στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού, με θέμα: Η απεικόνιση των αλλοιώσεων υψηλής επικινδυνότητας.
 •  Βούρτση Αθηνά, Δεκέμβριος 2015, Αμφιθέατρο του «Ερρίκος Ντυνάν». Συμμετοχή στη στρογγυλή Τράπεζα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας με θέμα: Η Τομοσύνθεση στην καθημερινή πράξη.
 •  Βούρτση Αθηνά, 18 & 19 Δεκεμβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. Συμμετοχή στην 2η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού. Από τη θεωρία στην πράξη. Διάλεξη με θέμα: Fast screening MRI VS ψηφιακή μαστογραφία στον πληθυσμό.
 •  Βούρτση Αθηνά, 4–6 Φεβρουαρίου 2016, Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα. Συμμετοχή στο «5o Συνέδριο Καρκίνου του Μαστού 2016. Τι άλλαξε, τι αλλάζει». Διάλεξη με θέμα: «Είναι η MRI μαστών μέθοδος screening γυναικών ενδιαμέσου κινδύνου»;
 •  Βούρτση Αθηνά. Μάρτιος 2016. Αίθουσα διαλέξεων Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ. Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διατήρησης Αναπαραγωγής (Ε.Ε.Δ.Α.). Διάλεξη με θέμα: «Πρώιμη Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού».
 •  Βούρτση Αθηνά. Απρίλιος 2016. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Συμμετοχή στο Επιστημονικό Forum «Γεννήθηκα γυναίκα X». Διάλεξη με θέμα: «Μαστογραφία. Ποιος, πότε, πως και γιατί». Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας.
 •  Βούρτση Αθηνά, Ιούνιος 2016. Μαιευτήριο ΡΕΑ. Συμμετοχή με διαλέξεις και στο work-shop του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του IBUS «Multimodality Breast Imaging and Image-guided Interventions». Θεματολογία Διαλέξεων:
  • Mammography pitfalls and pearls
  • Imaging of the post-surgical breast
  • Breast tomosynthesis
 • Βούρτση Αθηνά. Συμμετοχή στο συνέδριο σε ρόλο συντονιστή και με διαλέξεις στο 19th SIS World Congress on Breast, 5 Μαΐου 2016. Βαρσοβία, Πολωνία.
  • «Detection and evaluation of benign lesions»
  • «Digital breast tomosynthesis»
  • «DBT –add on or essential tool»?
 • Βούρτση Αθηνά. Προσκεκλημένη στο 19th SIS World Congress on Breast, 5 Μαΐου 2016, Βαρσοβία.
 • Βούρτση Αθηνά. Ομιλήτρια στο Symposium Automated Breast Ultrasound (ABUS). Θέμα διάλεξης: Invenia ABUS as an adjunct to mammography in women with dense breasts: Clinical evidence and successful integration into the daily clinical routine.
 • Βούρτση Αθηνά. Συμμετοχή στην ημερίδα Screening Senologic. 24 Μαΐου 2016, Βουκουρέστι, Ρουμανία. Διάλεξη με θέμα: Invenia ABUS. The integration into the clinical practice.
 • Βούρτση Αθηνά. Συμμετοχή στην ημερίδα των ABUS User Meeting Europe 2016. Ιούνιος 2016, Μόναχο, Γερμανία. Διάλεξη με θέμα: My ABUS journey and experience.
 • Βούρτση Αθηνά. Συμμετοχή με διαλέξεις, panel και work-shops του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του IBUS: 20-21 Ιουνίου, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.
  • Ultrasonic evaluation of benign and high-risk breast lesions.
  • Automated breast ultrasound (ABUS)
  • The male breast
  • Presentation of clinical cases: Interactive session
  • Multidisciplinary correlation of malignant lesions
  • Clinical cases with BI-RADS
 • Βούρτση Αθηνά. Συμμετοχή με διαλέξεις, panel και work-shops του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του IBUS: 7 – 11 Σεπτεμβρίου 2016, Φεράρα Ιταλίας.
  • Digital Breast Tomosynthesis (DBT)
  • Automated Breast Ultrasound (ABUS)
  • The male breast
  • Presentation of clinical cases: Interactive session
  • Multidisciplinary Breast Imaging (Panel 1)
  • Reporting breast ultrasound examination: (Panel 3)
  • Does Ultrasound have a role in dense breast screening? (Panel 4)
  • Assessment of quality in breast centers (Panel 5)
 • Βούρτση Αθηνά. EUSOBI 2016. Ομιλία και συντονισμός σε δύο workshops. Οργάνωση GE on Invenia ABUS (automated breast ultrasound). 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Παρίσι.
 • Βούρτση Αθηνά. Ομιλία στο 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Ομιλία με θέμα: Προτεινόμενες Δράσεις Αναβάθμισης της Παρεχόμενης Ποιότητας από τα Εργαστήρια Μαστογραφίας. 6 Νοεμβρίου 2016. Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα.
 • Βούρτση Αθηνά. Ομιλία στην εκπαιδευτική ημερίδα της ΕΕΑΜ (Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού), «Νεώτερα δεδομένα στην απεικόνιση του μαστού. Από τη μοριακή βιολογία στη διεπιστημονική προσέγγιση». Ομιλία με θέμα: «Ο ρόλος μαστογραφίας – υπερήχων στον προσυμπτωματικό έλεγχο γυναικών ενδιαμέσου κινδύνου». Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Call Now Button