Βιοψίες

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αλματώδης εξέλιξη στην επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση των αλλοιώσεων του μαστού. Όλα τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα κέντρα μαστού είναι διεθνώς αποδεκτό να διερευνούν με διαδερμική βιοψία όλες τις αλλοιώσεις που χαρακτηρίζονται ύποπτες για κακοήθεια
Call Now Button