Το Κέντρο

Οι απεικονιστικές μέθοδοι απεικονίζουν με μεγάλη ευκρίνεια τα εσωτερικά μας όργανα, για να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την εικόνα τους και κυρίως για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά όπλα των ειδικών τόσο για σωστή διάγνωση όσο και για ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση. Μία από τις πλέον σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους είναι η μαστογραφία.

Το απεικονιστικό κέντρο μαστού «Διαγνωστική Μαστογραφία» είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα μαστού, που από το 2000 έως σήμερα παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Η εξασφάλιση μιας ορθής απεικόνισης προϋποθέτει άρτια τεχνολογική υποδομή και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται στο Κέντρο είναι απολύτως σύμφωνο με τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές και πρότυπα, εξασφαλίζοντας ορθή εκτίμηση της αποτύπωσης της εικόνας του μαστού μέσα από την άρτια τεχνολογική του υποδομή και, κυρίως, την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία της γιατρού ακτινολόγου και διευθύντριας του κέντρου, Δρ. Αθηνάς Βούρτση. Η επικεφαλής γιατρός και η εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών της εργάζονται καθημερινά με αφοσίωση και υπευθυνότητα στο πλευρό γυναικών κάθε ηλικίας, με μοναδικό μέλημα την παροχή υπηρεσιών υγείας απολύτως προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της υγείας, όπως αυτός της διάγνωσης παθήσεων του μαστού.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας

Το Κέντρο μας από τις 21 Μαΐου 2018 και για τρία χρόνια είναι πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA HELLAS, σύμφωνα με το Πρότυπο ENISO 9001:2015. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, το Κέντρο «Διαγνωστική Μαστογραφία» εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα στο Πεδίο Εφαρμογής: Διενέργεια Απεικονιστικών Εξετάσεων Μαστού και Οστικής Πυκνότητας.

Η πιστοποίηση του Κέντρου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA και θα επιτηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του κέντρου μας επιβεβαιώνεται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποιήσεων κύρους. Η TÜV AUSTRIA παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Οι υπηρεσίες του οργανισμού προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους ελεγχόμενους τομείς, μεταξύ των οποίων και του τομέα της υγείας.