Μαγνητική μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία είναι η νεότερη απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Η σημαντικότερη αξία της μαγνητικής μαστογραφίας είναι η υψηλή ευαισθησία που διαθέτει στην ανίχνευση διηθητικού καρκινώματος σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, η οποία ανέρχεται στο 100%. Άλλα σημαντικά πλεονέκτηματα είναι η συμβολή της στη διάγνωση τοπικής υποτροπής ή νέας νόσου και η διάκριση αυτής από μετεγχειρητική ουλή και η προεγχειρητική σταδιοποίηση σε γυναίκες με καρκίνο μαστού για τον αποκλεισμό πολυεστιακής ή πολυκεντρικής νόσου. Τονίζεται ότι σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30-63% οι ύποπτες μαστογραφικές αλλοιώσεις συνυπάρχουν με άλλες νεοπλασματικές εστίες. Γίνεται αντιληπτό συνεπώς το πόσο σημαντική είναι στη κλινική εφαρμογή η ακριβής προεγχειρητική προσέγγιση της έκτασης της νόσου, ώστε να προγραμματίζεται η καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση (ευρύτερη εκτομή ή τεταρτεκτομή).

Μαγνητικός τομογράφος
The room at hospital with MRI scanner.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Μαγνητικής Μαστογραφίας για την  παρακολούθηση με μαγνητική μαστογραφία συμπληρωματικά της μαστογραφίας έχουν γυναίκες με:

 • Αυξημένο κίνδυνο κατά την διάρκεια ζωής ο οποίος ανέρχεται σε 15–20%, όπως έχει οριστεί από BRCAPRO ή από άλλα models τα οποία βασικά αξιολογούν την βαρύτητα του κληρονομικού ιστορικού. Η μαγνητική μαστογραφία έχει αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε νεαρές γυναίκες που είναι φορείς των γονιδίων του κληρονομούμενου καρκίνου του μαστού BRCA1 και  BRCA2.
 • Λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS) ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία  (ALH)
 • Άτυπη υπερπλασία των πόρων (ADH)
 • Ανομοιογενούς υφής ή πυκνοί μαστοί από την μαστογραφία
 • Ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού συμπεριλαμβανομένου του ενδοπορικού καρκινώματος (DCIS).
 • Η εκτίμηση όγκων που εντοπίζονται πλησίον του θωρακικού τοιχώματος.
 • Ο έλεγχος γυναικών με προθέματα σιλικόνης ιδίως όταν υπάρχει υπόνοια ένδο ή εξωκαψική ρήξης.

Μειονεκτήματα και Περιορισμοί της Μαγνητικής Μαστογραφίας

 • Τα βασικότερα μειονεκτήματα της μαγνητικής μαστογραφίας είναι η χαμηλή ειδικότητα της εξέτασης η οποία κυμαίνεται από 37%-97%, το υψηλό κόστος αυτής, αλλά και η αδυναμία απεικόνισης των μικροαποτιτανώσεων με τις οποίες εμφανίζεται συχνά ο αρχόμενος καρκίνος.
 • Η μαγνητική μαστογραφία είναι λάθος να χρησιμοποιείται ως εξέταση προληπτικού ελέγχου σε γυναίκες που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
 • Δεν προσφέρει στην επίλυση ύποπτης για κακοήθεια μαστογραφικής αλλοίωσης (ογκόμορφη εξεργασία ή ύποπτες μικροαποτιτανώσεις).
 • Δεν χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας ή κατά την λήψη ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης.
 • Δεν προσφέρει καμία πληροφορία στην διαφορική διάγνωση απλής φλεγμονής από φλεγμονώδους τύπου καρκίνου.

Συνοπτικά αυτό που χρειάζεται να θυμάστε είναι ότι:

 • Η μαγνητική μαστογραφία είναι ευαίσθητη μέθοδος όταν χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της μαστογραφίας.
 • Η εφαρμογή της ενδείκνυται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρωταρχική εξέταση ή χωρίς να συσχετίζεται με τα ευρήματα της μαστογραφίας.
 • Η ειδικότητα της μεθόδου είναι χαμηλή.

Η συστηματικοποίηση της τεχνικής και των διαγνωστικών κριτηρίων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της εξέτασης.