Ψηφιακή Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση η οποία απεικονίζει τη μορφολογία και τη δομή των ανατομικών στοιχείων του μαστού και τυχόν παθολογικών αλλοιώσεων αυτού. Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την αρχική εφαρμογή της μαστογραφίας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, συνεχίζει να παραμένει η εξέταση εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Η τεχνική της μαστογραφίας

Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης οι εξειδικευμένοι βοηθοί ακτινολόγοι σας καθοδηγούν με σαφήνεια και ηρεμία στη σωστή θέση και στάση έως το πέρας της εξέτασης.

Η εξέταση διαρκεί συνολικά 5 λεπτά.

Η εξεταζόμενη στέκεται μπροστά στο μηχάνημα γυμνή από τη μέση και πάνω, με ίσια την πλάτη.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κάθε μαστός τοποθετείται από τον βοηθό ακτινολόγο ανάμεσα σε δύο ειδικές πλάκες και στη φάση αυτή δέχεται ήπια πίεση για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Κατά την εξέταση λαμβάνονται συνολικά τέσσερις εικόνες, δύο για κάθε μαστό.

Κατά τη διάρκεια λήψης των εικόνων η εξεταζόμενη πρέπει να κρατά την αναπνοή της για ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη μέγιστη ευκρίνεια της εικόνας.

Η αξιοπιστία της μαστογραφίας

Φυσικές και τεχνικές προδιαγραφές της μαστογραφίας

Για να είναι αξιόπιστη ως μέθοδος η μαστογραφία θα πρέπει η εξέταση να είναι άρτια και από τεχνικής πλευράς –να εφαρμόζονται δηλαδή ορθά οι συνθήκες στο χώρο μελέτης των εξετάσεων– αλλά και ο ακτινολόγος να έχει απόλυτη εξειδίκευση και αποκλειστική απασχόληση στο αντικείμενο του μαστού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ακτινολόγοι εκτός από την ειδική εκπαίδευση στο αντικείμενο του μαστού είναι υπεύθυνοι για την άριστη διεξαγωγή της ποιότητας και της τεχνικής των μαστογραφιών. Υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του μαστογράφου είναι οι τεχνολόγοι (βοηθοί ακτινολόγοι), που πρέπει να είναι καταρτισμένοι με ειδικές γνώσεις όσον αφορά την τεχνική της μαστογραφίας.

Τα κριτήρια για την ποιοτική αξιολόγηση της μαστογραφίας

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κριτήρια για μια ποιοτική αξιολόγηση της μαστογραφίας είναι:

  • Σωστή τοποθέτηση των μαστών στο μαστογράφο ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο της μαστογραφίας ολόκληρος ο μαστός, η υπομαστική πτυχή (πτυχή κάτωθεν του μαστού), η μασχαλιαία χώρα έως και ένα τμήμα του θωρακικού μυός.
  • Οι εικόνες είναι απαραίτητο να είναι συμμετρικές και εντελώς καθαρές.
  • Να ασκείται η ενδεδειγμένη πίεση στους μαστούς.
  • Να μην υπάρχουν αναδιπλώσεις του δέρματος και να μην παρεμβάλλονται στο πεδίο της εξέτασης οι ώμοι, η κάτω γνάθος, τα μαλλιά, η κοιλιακή χώρα ή ξένα σώματα όπως κοσμήματα, ζώνες και άλλα αντικείμενα.
  • Να τηρείται σωστή σήμανση του εκάστοτε μαστού στην εικόνα και των στοιχείων της εξεταζόμενης.

Η κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εργαστηριακών γιατρών και των κλινικών γιατρών για το μέγιστο όφελος των ασθενών, τα αποτελέσματα της μαστογραφίας έχουν κωδικοποιηθεί. Η κωδικοποίηση αυτή ξεκίνησε από το American College of Radiology (ACR),  το οποίο εισήγαγε το Breast Imaging Reporting and Data System με τον κωδικό (BI-RADS®), που είναι αποτέλεσμα προσπάθειας μεταξύ του ACR, του National Cancer Institute (NCA), του Center for Disease Control and Prevention, του Food and Drug Administration, του American Medical Association, του American College of Surgeons και του College of American Pathologist.

Στα αποτελέσματα κάθε μαστογραφίας υπάρχει ένας σχετικός κωδικός που, ανάλογα με αυτό που αναγράφεται, ερμηνεύεται ως:

BI-RADS 0: Ανεπαρκής εξέταση. Ο περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος είναι αναγκαίος.

BI-RADS 1: Αρνητική μαστογραφία.

BI-RADS 2: Καλοήθη ευρήματα.

BI-RADS 3: Πιθανά καλοήθη ευρήματα, με απόκλιση 2% η αλλοίωση να παριστά κακοήθεια.

BI-RADS 4: Ευρήματα με πιθανότητα κακοήθειας (3-94%). Η περαιτέρω διερεύνηση με βιοψία είναι αναγκαία. Η κατηγορία 4 υποδιαιρείται σε 4a, 4b και 4c.

Στην κατηγορία 4a εντάσσονται αλλοιώσεις που έχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά που συνηγορούν περισσότερο υπέρ καλοήθειας (εκφυλισμένο ινοαδένωμα, επιπλεγμένες κύστεις).

Στην κατηγορία 4b ταξινομούνται αλλοιώσεις που έχουν μεγαλύτερη υπόνοια να είναι κακοήθεια. Η ιστολογική εξέταση είναι αναγκαία.

Στην κατηγορία 4c εντάσσονται αλλοιώσεις που έχουν μορφολογικούς χαρακτήρες ακόμη πιο ύποπτους για κακοήθεια. Η βλάβη διερευνάται περαιτέρω με βιοψία.

BI-RADS 5: Ευρήματα με τυπικούς κακοήθεις χαρακτήρες. Η περαιτέρω αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία.

BI-RADS 6: Κακοήθεις αλλοιώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί με ιστολογική εξέταση.

Περαιτέρω μαστογραφική ανάλυση σε περίπτωση αμφίβολων ευρημάτων

Οι ειδικές εικόνες που λαμβάνονται

Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η πιο ενδελεχής και λεπτομερής ανάλυση του μαστού, ο εξειδικευμένος ακτινολόγος διεξάγει μαστογραφική ανάλυση για να λάβει ειδικές λήψεις, όπως μεγεθυντικές εικόνες, τοποθετώντας ειδικά εξαρτήματα στο μαστογράφο. Σε περίπτωση που ο  γιατρός διαπιστώνει πως η αλλοίωση παραμένει, προχωρά σε περαιτέρω διερεύνηση της αλλοίωσης αυτής με βιοψία.

Χειρισμός σε περίπτωση αρνητικής μαστογραφίας
ενώ υπάρχει κλινικό εύρημα

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γυναίκα προσέρχεται με κάποιο κλινικό εύρημα, όπως ψηλαφητό ογκίδιο ή ψηλαφητή σκληρία, ευρήματα τα οποία όμως δεν ανιχνεύονται στη μαστογραφία, με αποτέλεσμα η εξέταση να ερμηνεύεται ως αρνητική. Σε περίπτωση μάλιστα όπου το ψηλαφητό αυτό εύρημα δεν ανιχνεύεται από τη μαστογραφία λόγω πυκνότητας του μαστού και υποκρύπτει κακοήθεια, τότε οι επιπτώσεις μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα σοβαρές για την εξεταζόμενη. Για να αποφεύγονται τέτοιους είδους ολέθρια λάθη, βασική προϋπόθεση είναι να  ακολουθούνται πιστά τα βασικά βήματα στη διαγνωστική προσέγγιση 

αλλά και να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη γυναίκα και την ομάδα ειδικών που την παρακολουθούν.  Συγκεκριμένα, η εξεταζόμενη πρέπει να επισημαίνει την αιτία για την οποία προσήλθε για μαστογραφία και όχι να εφησυχάζει εάν λάβει αρνητική διάγνωση από τη μαστογραφία. Ο ακτινολόγος θα πρέπει να ολοκληρώνει τον απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα και, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εξέτασης, εάν υπάρχει κλινικό εύρημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να παραπέμπει την εξεταζόμενη στον κλινικό γιατρό για αξιολόγηση.

Call Now Button