Συγγενείς παθήσεις

Απλασία και υποπλασία των μαστών

Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις που οφείλονται σε διαταραχή της καταβολής του μαζικού αδένα και εμφανίζονται συνήθως από την μία πλευρά και σπάνια και από τις δύο, αμφοτερόπλευρα. Η απλασία του μαστού συχνά συνυπάρχει με απουσία του μείζονος θωρακικού μυός, δυσπλασία των οστών του θωρακικού τοιχώματος και των χόνδρινων τμημάτων των πλευρών.

Υπεράριθμοι ή έκτοποι μαστοί

Συνήθως αναπτύσσονται κατά μήκος της έσω μαστικής ακρολοφίας λόγω ατροφίας αυτής κατά την εμβρυική ζωή, ενώ συνήθως εντοπίζονται στη μασχαλιαία χώρα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο έκτοπος μαστικός αδένας εμφανίζει ίση πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού με τον υπόλοιπο μαστό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμελείται ο έλεγχός του τόσο με τη μαστογραφία όσο και με υπερηχογράφημα.

Αμάρτωμα

Πρόκειται για μία σπάνια καλοήθη αλλοίωση η οποία στη μαστογραφία απεικονίζεται ως μία σκίαση η οποία προσομοιάζει με τον γειτονικό μαζικό αδένα και περιβάλλεται από ινώδη ιστό. Ο έλεγχος με υπερηχογράφημα αναδεικνύει τη συγκεκριμένη αλλοίωση, η σύσταση της οποίας είναι ίδια με το παρακείμενο παρέγχυμα. Το αμάρτωμα δεν συσχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω αντιμετώπιση.

 

Call Now Button