Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο από εξειδικευμένο γιατρό στις παθήσεις του μαστού. Τονίζεται, ότι η κλινική εξέταση δεν αντικαθιστά την μαστογραφία, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά για την ανίχνευση αλλοιώσεων που σε ένα μικρό ποσοστό αναπτύσσονται εκτός του πεδίου της μαστογραφίας, για την αξιολόγηση συμπτωματικών ογκιδίων, ή για την αξιολόγηση πυκνών ινοκυστικού τύπου μαστών που η διαγνωστική αξιοπιστία της μαστογραφία είναι περιορισμένη. Τέλος, στην κλινική εξέταση μαστού, ο γιατρός εξετάζει για πιθανές αλλαγές του χρώματος, του μεγέθους των μαστών και τις δερματικές αλλοιώσεις της θηλής.