Κατηγορία Αρθρογραφία

Ταχεία MRI (μαγνητική τομογραφία μαστού) – Λόγος και Αντίλογος

Η μαγνητική τομογραφία μαστού (MRI) είναι μία συμπληρωματική απεικονιστική εξέταση, γνωστή για τη χρησιμότητά της στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων σε γυναίκες με αμφίβολα ευρήματα από τη Μαστογραφία ή το Υπερηχογράφημα.