Κατηγορία Τρόπος Ζωής

11 «πράγματα» που μάλλον δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου στο μαστό… αντίθετα με ό,τι πιστεύεται

Δεν είναι υπερβολή να δεχτούμε ότι ο καρκίνος στο μαστό είναι αυτός που προκαλεί περισσότερο φόβο στις γυναίκες συγκριτικά με όλες τις άλλες μορφές καρκίνου. Δυστυχώς όμως, ο φόβος αυτός οδηγεί πολλές φορές και σε παραπληροφόρηση, η οποία τον επιτείνει και δεν βοηθά στην εφαρμογή σωστών πρακτικών για την πρόληψη της νόσου.