Το δικαίωμα στην τεκνοποίηση μετά τη θεραπεία από καρκίνο

Ο καρκίνος σε νεαρή ηλικία αποτελεί ένα απροσδόκητο πλήγμα που αναχαιτίζει την πορεία των νέων ανθρώπων. Οι εξελίξεις όμως, στον τομέα της θεραπείας του καρκίνου, έχουν συντελέσει στη βελτίωση της επιβίωσης αυτών των ασθενών, με αποτέλεσμα να μιλάμε, σε πολλές των περιπτώσεων, για πλήρη ίαση. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει τη ζωή του και να υλοποιήσει τα όνειρά του για οικογένεια, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του;


Μία νεοσύστατη μη κερδοσκοπική εταιρία, η Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής, ιδρύθηκε με σκοπό να ενημερώσει γυναίκες και άντρες με καρκίνο σε γόνιμη ηλικία για όλες τις μεθόδους που επιτυγχάνουν τη διατήρηση της γονιμότητάς τους. Μέσα από τη δράση της εταιρίας χιλιάδες άνθρωποι με καρκίνο σε νεαρή ηλικία μπορούν να ενημερωθούν για τους τρόπους εφαρμογής των μεθόδων διατήρησης της αναπαραγωγής αλλά και για την αξία της εφαρμογής των μεθόδων αυτών μόνο σε κέντρα που διαθέτουν την κατάλληλα τεχνογνωσία και τα οποία συνεργάζονται με ογκολογικές κλινικές. Ανάμεσα στους κυρίαρχους στόχους της ΕΕΔΑ είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, των οικογενειών των ασθενών αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, ώστε να δοθεί μία «δεύτερη ευκαιρία ζωής» στους νεαρούς ανθρώπους που έχουν αποθεραπευτεί από τον καρκίνο. Συμβάλλετε στην προσπάθεια της ενημέρωσης.

Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.hsfp.gr/

Call Now Button