Το ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα βοηθά στην επιβίωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

Φαίνεται πως η γυμναστική με βάρη και αντιστάσεις και η ανάπτυξη ενός δυνατού μυϊκού συστήματος δεν είναι μόνο ευεργετική για τα οστά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης αλλά και για την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού.


Μία νέα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στην επιθεώρηση της Αμερικανικής Ένωσης Ογκολόγων, JAMANetwork, αναφέρεται στην προστατευτική δράση του μυϊκού συστήματος στην έκβαση των γυναικών με καρκίνο μαστού.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Ο μυϊκός και ο λιπώδης ιστός, υπολογισμένοι με αξονική τομογραφία (CT) και ο συσχετισμός τους με την επιβίωση των ασθενών με μη μεταστατικό καρκίνο μαστού», στηρίζεται σε σχετική έρευνα που προσπάθησε να απαντήσει στο εάν ο ατροφικός μυϊκός ιστός και το υπερβάλλον λίπος συνδέονται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε γυναίκες με μη μεταστατικό καρκίνο μαστού.

Στη μελέτη παρατήρησης (observationalstudy) συμμετείχαν 3.241 γυναίκες από το Ιατρικό Κέντρο KaiserPermanenteστη Βόρεια Καλιφόρνια και το Ινστιτούτο για τον καρκίνο DanaFarber, οι οποίες από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Δεκέμβριο του 2013 είχαν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού, στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ. Οι ερευνητές υπολόγισαν την αναλογία κινδύνου (HazardRation –HR) για να εκτιμήσουν τον συσχετισμό της θνησιμότητας με την απώλεια μυϊκής μάζας, συμπεριέλαβαν κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά του όγκου, θεραπεία –αγωγή, δείκτη μάζας σώματος (BMI) καθώς και άλλες μετρήσεις της σύστασης του σώματος.

Η μέση ηλικία του συνόλου των γυναικών ήταν τα 54 χρόνια (18-80 ετών) και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης τα 6 χρόνια. Οι 1.086 γυναίκες (34%) εμφάνιζαν απώλεια μυϊκής μάζας και απώλεια μυϊκής λειτουργίας και οι 1.199 (37%) εμφάνιζαν μειωμένη μυϊκή μάζα. Ανάμεσα στις ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο μαστού, όσες εμφάνιζαν απώλεια μάζας έδειχναν υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας συγκριτικά με τις γυναίκες χωρίς απώλεια μάζας. Σε αναλύσεις των ποσοστών απώλειας μυϊκής μάζας και συνολικού λιπώδους ιστού, τη μεγαλύτερη θνησιμότητα εμφάνιζαν οι ασθενείς που είχαν και απώλεια μυϊκής μάζας και υψηλό συνολικά λιπώδη ιστό, ενώ ο δείκτης μάζας σώματος δεν φαίνεται να επηρέαζε σημαντικά τα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας.

Οι μετρήσεις τόσο της μυϊκής απώλειας όσο και του συνολικού λιπώδους ιστού με υπολογιστική αξονική τομογραφία σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο μαστού μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την πρόγνωση της νόσου, ενώ θα βοηθήσουν στη χάραξη θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την πορεία της νόσου.
Πηγή: JAVAOncology

Call Now Button