Τα οφέλη της πιεσοθεραπείας (acupressure)

Η Πιεσοθεραπεία στο σπίτι βοηθά στη διαχείριση του άγχους, του πόνου και της κατάθλιψης έπειτα από τη θεραπεία καρκίνου στον μαστό.

Η Πιεσοθεραπεία που εφαρμόζει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι αφού ενημερωθεί κατάλληλα από ειδικό, βοηθά στη μείωση του πόνου, στη διαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης σε γυναίκες που βιώνουν έντονη κόπωση και εξάντληση έπειτα από τη θεραπεία καρκίνου στον μαστό. Η διαπίστωση αυτή δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στα μέσα Ιανουαρίου 2019 από την επιθεώρηση JNCI Cancer Spectrum.


Κατά την πιεσοθεραπεία ασκείται πίεση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος με τα δάχτυλα και τους αντίχειρες. Η μέθοδος ανήκει στην κινέζικη εναλλακτική ιατρική και μπορεί να εφαρμοστεί από εξειδικευμένους πρακτικούς αλλά και από τον ίδιο τον άνθρωπο στον εαυτό του, αφού φυσικά την διδαχτεί. Πολλές έρευνες έως σήμερα έχουν καταδείξει το οφέλη από την πιεσοθεραπεία, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση της κόπωσης, των προβλημάτων στον ύπνο, της διαχείρισης του πόνου, του άγχους και της κατάθλιψης. Ωστόσο, η έρευνα αυτή εξέτασε κατά πόσο η εναλλακτική αυτή μέθοδος μπορεί να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία καρκίνου μαστού. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές εξέτασαν δύο διαφορετικούς τύπους πιεσοθεραπείας: τη χαλαρωτική πιεσοθεραπεία και τη διεγερτική πιεσοθεραπεία. Η χαλαρωτική πιεσοθεραπεία εφαρμόζεται παραδοσιακά για την αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας. Η διεγερτική πιεσοθεραπεία αποτελεί μέθοδο ενίσχυσης της ενέργειας του ατόμου. Οι δύο διαφορετικοί τύποι διαφέρουν ως προς τα σημεία που εφαρμόζεται η πίεση.

Στην έρευνα συμμετείχαν 288 γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού σταδίου 0-ΙΙΙ, οι οποίες βίωναν έντονη κόπωση, πόνο, άγχος και κατάθλιψη έναν χρόνο έπειτα από την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Οι γυναίκες είχαν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Σε γυναίκες:

  • που εφάρμοζαν χαλαρωτική πιεσοθεραπεία
  • που εφάρμοζαν διεγερτική πιεσοθεραπεία
  • που ακολουθούσαν τη συνηθισμένη τους καθημερινή φροντίδα

Οι γυναίκες που είχαν ενταχθεί στις δύο ομάδες πιεσοθεραπείας, διδάχτηκαν τον τρόπο άσκησης πίεσης και την εφάρμοζαν στο σπίτι καθημερινά για 6 εβδομάδες. Στις γυναίκες της τρίτης ομάδας δόθηκαν οδηγίες διαχείρισης του άγχους και του πόνου. Στη συνέχεια οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και πόνου της κάθε γυναίκες πριν και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, στην έναρξη της οποίας 193 γυναίκες ανάφεραν χρόνιο πόνο, 92 γυναίκες είχαν συμπτώματα κατάθλιψης, 142 γυναίκες βίωναν έντονο άγχος και 50 γυναίκες ανέφεραν και τις τρεις αυτές καταστάσεις.

Μετά από 6 εβδομάδες αυτό -πιεσοθεραπείας διαφάνηκε πως οι γυναίκες των δύο ομάδων που εφάρμοζαν πιεσοθεραπεία καθημερινά ένιωθαν πολύ μεγάλη βελτίωση στον πόνο, στα συμπτώματα κατάθλιψης και στην κόπωση. Μάλιστα η βελτίωση αυτή ήταν αξιοσημείωτη συγκριτικά με τα αποτελέσματα που εμφάνισαν οι γυναίκες της τρίτης ομάδας που ακολουθούσαν οδηγίες διαχείρισης των προβλημάτων τους στην καθημερινότητά τους, αλλά όχι πιεσοθεραπεία. Οι ειδικοί θεωρούν ότι εκτός από την πιεσοθεραπεία και άλλες τεχνικές μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των παρενεργειών της θεραπείας καρκίνου μαστού, όπως η yoga, το μασάζ, ο βελονισμός, ο διαλογισμός και η εξωτερίκευση των σκέψεων μέσα από ελεύθερη συγγραφή.
Πηγή: Breast Cancer Org.

Call Now Button