Ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο

Συνέντευξη της Δρ. Αθηνάς Βούρτση στα πλαίσια του EUSOBI 2016, Βιέννη –Αυστρία, για το νέο διαγνωστικό «εργαλείο», το Invenia™ ABUS (Automated Breast Ultrasound System), που εφαρμόζεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς

Η Δρ. Αθηνά Βούρτση μιλά για το νέο διαγνωστικό «εργαλείο», το Invenia™ ABUS (Automated Breast Ultrasound System), που εφαρμόζεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς.  Η συνέντευξη δόθηκε στα πλαίσια του ECR 2016, (European Congress of Radiology) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη –Αυστρία.

 

Συνέντευξη της Δρ. Αθηνάς Βούρτση στα πλαίσια του ECR 2016 (European Congress of Radiology), Βιέννη –Αυστρία, για το νέο διαγνωστικό «εργαλείο», το Invenia™ ABUS (Automated Breast Ultrasound System), που εφαρμόζεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς

 

Call Now Button