Πυκνό στήθος και καρκίνος του μαστού

Πόσο επηρεάζει η πυκνότητα του στήθους το διαγνωστικό έλεγχο και κατά πόσο αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού;
Το στήθος χαρακτηρίζεται πυκνό όταν έχει άφθονο ινώδη και αδενικό ιστό και λιγότερο λιπώδη ιστό. Έρευνες στο παρελθόν έχουν καταδείξει ότι οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς είναι περισσότερο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού, κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας εντοπισμού της νόσου σε πυκνούς μαστούς, στη μαστογραφία.


breast_cancerΟι γυναίκες δε γνωρίζουν τι σημαίνει πυκνός μαστός για την υγεία τους
Ωστόσο, παρά την εξαιρετική σημασία που έχει η πυκνότητα του μαστού στον κίνδυνο ανάπτυξη της νόσου και στην αξιοπιστία του αποτελέσματος της μαστογραφίας, πολλές γυναίκες δε γνωρίζουν ή δεν κατανοούν το συσχετισμό. Για να διερευνηθεί κατά πόσο οι γυναίκες γνωρίζουν τη σημασία των πυκνών μαστών στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, διεξήχθη σχετική έρευνα σε 2.311 γυναίκες σε όλες τις Η.Π.Α., στα αγγλικά και στα Ισπανικά. Το μεγαλύτερο όμως δείγμα των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκε από το Κονέκτικατ, πολιτεία όπου είχε επιλεγεί ένα χρόνο πριν για εκτενή ενημέρωση των γυναικών για την πυκνότητα του μαστού.
Στην έρευνα ανταποκρίθηκε το 65% από τις 2.311 γυναίκες που ερωτήθηκαν. Από αυτό το ποσοστό, το 58% δήλωσε ότι είχε κάποια γνώση για την πυκνότητα του μαστού, ενώ σχεδόν οι μισές γυναίκες από αυτές, σε ποσοστό 49%, γνώριζε ότι η πυκνότητα του στήθους θα μπορούσε να δυσκολέψει τον εντοπισμό καρκίνου στη μαστογραφία και περίπου οι μισές (53%) γνώριζε ότι η πυκνότητα του μαστού μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.
Οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος ήταν αυτές που είχαν υψηλότερο εισόδημα, καλύτερη μόρφωση καθώς και οι γυναίκες που είχαν ενημερωθεί σχετικά στην πολιτεία του Κονέκτικατ.

 

Ανάγκη για ενημέρωση
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γνώση του ρόλου που διαδραματίζει η πυκνότητα του μαστού στην εμφάνιση καρκίνου μαστού διαφέρει ανάλογα με τη φυλή/εθνότητα, τη μόρφωση και το εισόδημα των γυναικών. Ωστόσο, βασιζόμενοι στην κατανόηση που εμφάνισαν οι γυναίκες στο Κονέκτικατ, κρίνεται απολύτως αναγκαίο οι γυναίκες να ενημερώνονται αναφορικά με την πυκνότητα του μαστού και την επικινδυνότητα που αυτή παρουσιάζει και πάνω σε αυτό το δεδομένο θα πρέπει να χαραχθεί μία αποτελεσματική στρατηγική ενημέρωσης.
Πηγή: Susan G. Komen

Call Now Button