Πρωτοποριακή τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία στη Διαγνωστική Μαστογραφία

Σε τρισδιάστατη μαστογραφία με ακριβέστερα αποτελέσματα μπορούν πλέον να υποβάλλονται οι γυναίκες που επισκέπτονται τη Διαγνωστική Μαστογραφία. Η Τομοσύνθεση, τo πρωτοποριακό σύστημα της General Electric Healthcare, που έχει λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εντοπίζει βλάβες στο μαστό που δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές με τη χρήση της 2D ψηφιακής μαστογραφίας.

Σύμφωνα με μελέτη της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας, η νέα αυτή απεικονιστική τεχνική χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και αυξάνει τις πιθανότητες ανίχνευσης του διηθητικού καρκίνου του μαστού κατά 41% σε σχέση με τη 2D μαστογραφία ενώ η εφαρμογή της αποδεικνύεται πολύτιμη σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Με τη χρήση ενός επαναληπτικού αλγορίθμου, το σύστημα συνδυάζει δεδομένα από 9 εικόνες του μαστού, οι οποίες έχουν ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.

Ο χρόνος που χρειάζεται για να υποβληθεί μια γυναίκα σε τρισδιάστατη μαστογραφία είναι λίγο περισσότερος από εκείνον που απαιτείται για την 2D μαστογραφία αλλά η δόση της ακτινοβολίας που δέχεται η εξεταζόμενη παραμένει χαμηλή και μέσα στα ασφαλή όρια. Μία από τις καινοτομίες της Διαγνωστικής Μαστογραφίας είναι το καινούργιο λογισμικό που διαθέτει το σύστημα του μαστογράφου, το οποίο μετράει με απόλυτη ακρίβεια τη δόση της ακτινοβολίας που δέχεται η γυναίκα κατά την εξέτασή της. Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει μεγάλη αξία για μια γυναίκα αφού μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τη συνολική δόση ακτινοβολίας που δέχεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

Call Now Button