Πιο ευτυχείς οι ασθενείς με καρκίνο μαστού όταν η θεραπεία τους είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας

 Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού απαιτεί την επιστημονική γνώση και τη συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων όπως παθολόγου – ογκολόγου, χειρουργού, ακτινολόγου-ογκολόγου και συχνά πλαστικού χειρουργού. Όταν όλοι αυτοί οι ιατροί συνεργάζονται στενά καθώς η γυναίκα περνά από μία φάση της θεραπείας στην επόμενη τότε επιτυγχάνεται άριστη ογκολογική φροντίδα και επιπλέον οι ασθενείς με καρκίνο μαστού νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια από τη θεραπεία τους. Αυτό ήταν και το πόρισμα μελέτης που δημοσιεύθηκε σε τεύχος του Health Services Research και στηρίχθηκε στις προσωπικές αναφορές 441 γυναικών με καρκίνο μαστού που πληρούσαν τα κριτήρια των ερευνητών από το σύνολο των αναφορών του Los Angeles Women’s Study.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, οι ασθενείς με πολλούς διαφορετικούς θεράποντες ιατρούς εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ασυνέχειας της θεραπείας, ενώ δεν διαπιστώθηκε καμία μεμονωμένη ιατρική πρακτική που να θεωρήθηκε άριστη καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Ωστόσο, για όλες τις απαραίτητες κινήσεις της ασθενούς που συνδέονται με τη διάγνωση του καρκίνου και τη θεραπεία, η ενεργή συνεργασία δύο ή και περισσότερων ιατρών με συχνή επικοινωνία και διαβουλεύσεις μπορεί να αποδειχθεί η καλύτερη δυνατή θεραπευτική πρακτική που υποστηρίζει συνέχεια και συντονισμό της φροντίδας.

Call Now Button