Περισσότερα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της μαστογραφίας σε νέες γυναίκες

Μια νέα έρευνα υποστηρίζει σθεναρά την αξία της προληπτικής μαστογραφίας σε γυναίκες ξεκινώντας από την ηλικία των 40 ετών.

Η έρευνα προέκυψε ως αναγκαία ώστε να αποκλειστούν οι σκέψεις της Ομάδας Εργασίας Προληπτικών Υπηρεσιών (USPSTF) του αμερικάνικου υπουργείου υγείας για την αναβολή της έναρξης της πρώτης μαστογραφίας στα 50 έτη αντί τα 40 και ανά 2 χρόνια κι όχι ετησίως.

Η σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012 στο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Radiology εξέτασε τη διάγνωση, τη θεραπεία και τα αποτελέσματα της θεραπείας σε 2000 γυναίκες με καρκίνο μαστού ηλικίας από 40 έως 49 ετών από το 1990 έως το 2008. Το χρονικό αυτό διάστημα σημειώθηκαν πολλές και σημαντικές εκστρατείες με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τις γυναίκες για την αναγκαιότητα της μαστογραφίας αρχίζοντας από την ηλικία των 40 ετών. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονταν σε μαστογραφία αυξήθηκε σημαντικά και περισσότεροι καρκίνοι μαστού διαγνώστηκαν σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, η συχνότητα καρκίνου του μαστού με μαστογραφία αυξήθηκε από ποσοστό 28% το 1990 σε 58% το 2008.

Τα πλεονεκτήματα της μαστογραφίας για τις νέες γυναίκες αποτυπώνονται καθαρά από τα αποτελέσματα της έρευνας και είναι αδιαμφισβήτητα:

  1. Ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται σε ολοένα και πιο πρώιμο στάδιο. Η συχνότητα της κακοήθειας μαστού που διαγιγνώσκονταν σε προχωρημένο στάδιο από ποσοστό 24% το 1990 μειώθηκε σε ποσοστό 8% το 2008.
  2. Οι κακοήθειες μαστού που ανιχνεύθηκαν με τη μαστογραφία σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που διαγνώστηκαν από την κλινική εξέταση ή από την ίδια την ασθενή ήταν:
  • 40% πιο πιθανό να αντιμετωπιστούν με ογκεκτομή από τη μαστεκτομή για την αφαίρεση της βλάβης
  • 50% λιγότερο πιθανό να χρειαστούν χημειοθεραπεία ως συμπληρωματική θεραπεία
  • 33% λιγότερο πιθανή η εμφάνιση υποτροπής σε διάστημα 5 ετών από τη διάγνωση και 42% λιγότερο πιθανό να επανεμφανιστεί σε 10 χρόνια από την αρχική διάγνωση της νόσου.
  • Πολύ πιο πιθανό να επιβιώσει μια γυναίκα από τον καρκίνο του μαστού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στοιχειοθέτησαν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο την ξεκάθαρη άποψη της επιστημονικής κοινότητας για τη διατήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα 40 χρόνια και τον ετήσιο έλεγχο ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγείας των γυναικών.

Call Now Button