Ο εντοπισμός του καρκίνου με τη συνδρομή της τεχνολογίας

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε στην επιθεώρηση Radiology από τον Hongping Song, MD, PhD από το Fourth Military Medical University, αναφέρεται πως ο επιπρόσθετος μηχανισμός εντοπισμού πιθανής κακοήθειας στον μαστό με το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστού (ABUS), σε συνδυασμό με την καθοδηγούμενη διάγνωση από υπολογιστή (CAD), μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επωφελείς για τον ασθενή αλλά και για τους ακτινοδιαγνώστες, ανεξάρτητα από το εάν είναι σχετικά άπειροι σε αυτόν τον τομέα ή εξαιρετικά έμπειροι.

Για τη διενέργεια της μελέτης συγκρίθηκαν η επίδοση και ο χρόνος ανάγνωσης του αποτελέσματος που παρέχεται από το ABUS με το επιπλέον σύστημα CAD, σε δύο διαφορετικά «επίπεδα» ακτινοδιαγνωστών, με περιορισμένη εμπειρία και αυξημένη εμπειρία. Στην αναδρομική μελέτη, εξετάστηκαν 1.485 εικόνες ABUS από 1.452 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 82 ετών, από τις οποίες εικόνες οι 282 εμφάνιζαν κακοήθεις βλάβες, 695 καλοήθεις βλάβες και 508, δεν είχαν καμία ανησυχητική ένδειξη. Από το σύνολο των γυναικών, οι 529, το 36,4% αφορούσε γυναίκες που διενέργησαν την εξέταση μεταξύ του 2016 και του 2017, χωρίς να έχουν κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανατέθηκε σε τρεις άπειρους ακτινοδιαγνώστες με 1 έως 3 χρόνια εμπειρίας και σε τρεις πεπειραμένους ακτινοδιαγνώστες με 5 έως 10 χρόνια εμπειρίας, η διάγνωση αποτελεσμάτων μέσω εικόνων ABUS, χωρίς τη χρήση CAD. Σε έναν δεύτερο γύρο, και αφού είχαν ολοκληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο διάγνωσης χωρίς κανένα βοήθημα, τους έδωσαν τη δυνατότητα ενός δεύτερου κύκλου διάγνωσης και ενός διαγνωστικού κύκλου με χρήση CAD στην έναρξη της αξιολόγησής τους. Στη συνέχεια μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν οι επιδόσεις και ο χρόνος της ανάγνωσης – διάγνωσης.

Στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως το CAD (η καθοδηγούμενη διάγνωση από υπολογιστή) ήταν εξαιρετικά βοηθητική σε άπειρους ακτινοδιαγνώστες ως προς τη βελτίωση του εντοπισμού της κακοήθειας με τη χρήση ABUS (αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα), σε ασυμπτωματικές γυναίκες. Η καθοδηγούμενη διάγνωση ήταν ακόμη πιο αποτελεσματική σε όλους τους ακτινοδιαγνώστες, όταν χρησιμοποιούνταν εξαρχής.
Πηγή SBI, RSNA

 

Call Now Button