Οι τεχνικές διαχείρισης του άγχους βοηθούν σημαντικά στην επιβίωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

Μία νέα μελέτη, δημοσιευμένη στον ιστότοπο CANCER της Αμερικανικής Εταιρείας για τον Καρκίνο κατέδειξε ότι οι γυναίκες που καταφέρνουν να μάθουν τεχνικές διαχείρισης του άγχους τους και να τις εφαρμόσουν νωρίς, με την έναρξη της θεραπείας τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή τους και την ποιότητα της ζωής τους για χρόνια μετά και να επηρεάσουν το προσδόκιμο της επιβίωσής τους.

Μία νέα μελέτη, δημοσιευμένη στον ιστότοπο CANCER της Αμερικανικής Εταιρείας για τον Καρκίνο κατέδειξε ότι οι γυναίκες που καταφέρνουν να μάθουν τεχνικές διαχείρισης του άγχους τους και να τις εφαρμόσουν νωρίς, με την έναρξη της θεραπείας τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή τους και την ποιότητα της ζωής τους για χρόνια μετά και να επηρεάσουν το προσδόκιμο της επιβίωσής τους.

Στην τυχαιοποιημένη μελέτη (πειραματική μελέτη όπου τα άτομα που συμμετέχουν εντάσσονται τυχαία σε ομάδες), συμμετείχαν 240 γυναίκες με πρόσφατη διάγνωση καρκίνου στο μαστό, για να εξεταστεί η επίδραση που πιθανόν να έχει η διαχείριση του άγχους στην εξέλιξη της ασθένειάς τους. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, Michael Antoni, Ph.D., συνέκριναν τα αποτελέσματα των ασθενών που παρακολούθησαν ένα ολοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τον καρκίνο του μαστού με αυτά των ασθενών που παρακολούθησαν για διάστημα 10 εβδομάδων τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης του άγχους. Στις συμμετέχουσες στις τεχνικές χαλάρωσης διαπιστώθηκε βελτιωμένη ποιότητα ζωής και μειωμένα συμπτώματα κατάθλιψης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θεραπείας τους αλλά και 15 χρόνια μετά τη θεραπεία τους. Η επίδραση της διαχείρισης του άγχους αποδείχθηκε ευεργετική σε γυναίκες με καρκίνο μαστού, ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Η ψυχολογική υγεία των γυναικών με καρκίνο στο μαστό αποτελεί προεξέχων θέμα καθώς αυξάνονται τα ποσοστά επιβίωσης και επιπλέον φαίνεται πως μπορεί να επιδράσει θετικά και στο προσδόκιμο επιβίωσης αφού τα συμπτώματα της κατάθλιψης έχουν συνδεθεί με τη δημιουργία φλεγμονωδών διαδικασιών που μπορεί να επιδράσουν στην εξέλιξη του καρκίνου.

Call Now Button