Οι γυναίκες με χρόνιες παθήσεις αμελούν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο μαστού

Ακτινοδιαγνώστες μαστού αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων με αντικείμενο τον μαστό διενήργησαν έρευνα με σκοπό να εξετάσουν κατά πόσο οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με χρόνια νοσήματα είναι συνεπείς στον έλεγχο των μαστών τους.

Ακτινοδιαγνώστες μαστού αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων με αντικείμενο τον μαστό διενήργησαν έρευνα με σκοπό να εξετάσουν κατά πόσο οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με χρόνια νοσήματα είναι συνεπείς στον έλεγχο των μαστών τους. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων τους οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αναδρομική μελέτη σε γυναίκες ηλικίας από 50 έως 64 ετών που είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία το 2005 και για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά, ενώ συνυπολόγισαν δημογραφικά στοιχεία και κλινικές πληροφορίες από ένα κεντρικό αρχείο δεδομένων. Στη συνέχεια εξέτασαν τα περιστατικά γυναικών που είχαν διαγνωστεί με ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα τρεις μήνες πριν από κάποια από τις τακτικές τους μαστογραφίες, την οποία θεώρησαν ως μαστογραφία αναφοράς. Από τις 9.575 γυναίκες που πιστοποιήθηκαν, οι 1.669 (17%) εμφάνιζαν ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα όπως κολπική μαρμαρυγή, καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακή νόσο ή περιφερική αγγειακή νόσο. Η ύπαρξη μίας εκ των αναφερθέντων νοσημάτων συνδέθηκε με μείωση του τακτικού ρυθμού απεικονιστικού ελέγχου μαστών, συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν εμφάνιζαν νόσους κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, με μία μικρή διαφοροποίηση των ποσοστών μείωσης της παρακολούθησης της υγείας των μαστών, ανάλογα με το υποκείμενο χρόνιο νόσημα.

Από τα πορίσματα της έρευνας διαφαίνεται πως οι γυναίκες με χρόνια νοσήματα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, φαίνεται ότι βιώνουν πρόσθετα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να είναι συνεπείς με τον διαγνωστικό έλεγχο της υγείας των μαστών τους. Φαίνεται επίσης ότι ο τακτικός ρυθμός βάλλεται περαιτέρω από το βάρος των πολλαπλών χρόνιων θεραπευτικών σχημάτων στα οποία υποβάλλονται οι γυναίκες αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους. Τέλος, προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας που προκύπτουν σε αυτή την ομάδα των γυναικών τους επιβαρύνουν περαιτέρω με αποτέλεσμα να μην είναι συνεπείς στην ετήσια εξέταση των μαστών τους, με μοιραία ίσως αποτελέσματα για την υγεία τους.
Πηγή: SBI

 

Call Now Button