Οι γυναίκες εμπιστεύονται τους ακτινοδιαγνώστες για την ενημέρωση τους

Οι γυναίκες προτιμούν να ενημερώνονται για τον κίνδυνο που έχουν να αναπτύξουν καρκίνο μαστού σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ακτινοδιαγνώστη τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στις αρχές Μαΐου στο Academic Radiology.


Η Αμερικανική Εταιρεία για τον Καρκίνο συστήνει συμπληρωματικό έλεγχο με Μαγνητική Τομογραφία Μαστών (MRI) και υπερηχογράφημα σε γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στον μαστό. Ωστόσο, πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών υψηλού κινδύνου, δε γνωρίζουν τον εξατομικευμένο κίνδυνο που διατρέχουν.

Οι συντάκτες της έρευνας ρώτησαν μία ομάδα διαφορετικών γυναικών, με τη χρήση 21 ερωτήσεων, για τον τρόπο που θα ήθελαν να πληροφορούνται για τον προσωπικό τους κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού. Η συντριπτική πλειοψηφία (87%) των 683 ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ήθελαν να γνωρίζουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το ελάχιστο ποσοστό των γυναικών που δεν ήθελε να γνωρίζει την κατάσταση κινδύνου του, έδωσε ως αιτιολογία το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή την προχωρημένη ηλικία ή τη μη ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού της νόσου.
Τα πορίσματα της έρευνας
Στο υποθετικό σενάριο που ήθελε τις συμμετέχουσες να εμφανίζουν ένα μέτριο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού, οι περισσότερες (57%) απάντησαν πως θα ήθελαν τα αποτελέσματα της ετήσιας μαστογραφίας τους να συνοδεύονται από σχετική επιστολή αναφοράς κινδύνου, το 34% θα ήθελε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ακτινοδιαγνώστη που διενέργησε τη μαστογραφία, προκειμένου να εξηγήσει τα αποτελέσματα, ενώ το 30% θα ήθελε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπεύθυνο του ακτινοδιαγνωστικού κέντρου. Όταν ερωτήθηκαν πώς θα ήθελα να λάβουν ενημέρωση σε περίπτωση που ο κίνδυνος τους εμφανίζονταν αυξημένος, το 43% απάντησε πως θα ήθελε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ακτινοδιαγνώστη του και το ίδιο ποσοστό δήλωσε πως θα προτιμούσε να λάβει την απάντηση ταχυδρομικώς. Εάν οι ερωτηθείσες γυναίκες έπρεπε να διαλέξουν μόνο μία μέθοδο επικοινωνίας από το κάθε «σενάριο» κινδύνου, οι περισσότερες γυναίκες δήλωσαν πως θα προτιμούσαν ενημέρωση ταχυδρομικώς εάν ο κίνδυνος τους ήταν μεσαίος, αλλά στην περίπτωση που εμφάνιζαν υψηλό κίνδυνο, θα προτιμούσαν να συζητήσουν με τον ακτινοδιαγνώστη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Επιπλέον, στην ερώτηση των ερευνητών αναφορικά με το εάν οι συμμετέχουσες θα ήθελα να ενημερωθούν πλήρως, με κάθε λεπτομέρεια για την κατάσταση τους ή όχι, το 57% των γυναικών με μεσαίο κίνδυνο δήλωσε πως θα ήθελε κάθε λεπτομερή πληροφόρηση, ενώ το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 80%, εάν στο υποθετικό σενάριο εμφάνιζαν πολύ υψηλό κίνδυνο.
Συμπέρασμα
Παρόλο που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί εάν η αυξημένη πρόσβαση στην εκτίμηση κινδύνου καρκίνου στον μαστό θα μπορούσε να αυξήσει τη χρήση συμπληρωματικών, ενδεικνυόμενων απεικονιστικών εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί ο πρώιμος εντοπισμός της νόσου, είναι εν τω μεταξύ εξαιρετικά κρίσιμο για τους ακτινοδιαγνώστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον τρόπο που επιθυμεί να λαμβάνει την εκτίμηση του κινδύνου της κάθε γυναίκα, έτσι ώστε να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα σε όλες τις γυναίκες.
Πηγή: Auntminnie

Call Now Button