Νεότερες εξελίξεις: Η αναντικατάστατη αξία των υπερήχων σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς

Η χρήση των υπερήχων αυξάνεται συνεχώς καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η διαγνωστική ακρίβεια της μαστογραφίας σε ασυμπτωματικές γυναίκες με πυκνούς μαστούς είναι περιορισμένη. Σήμερα, σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ, το υπερηχογράφημα μαστών έχει θεσπιστεί ως υποχρεωτική συμπληρωματική εξέταση σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς και το κόστος της καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ευρεία εφαρμογή όμως των υπερήχων μαστού αλλά και οι περιορισμοί της μεθόδου λόγω της υποκειμενικής αντίληψης κάθε γιατρού, οδήγησε στην εφεύρεση μιας νέας τεχνολογίας που ονομάζεται Αυτοματοποιημένο Υπερηχογράφημα Μαστού (ABUS). Στο πλαίσιο προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη εγκρίνει την νέα τεχνολογία για χρήση σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο http://www.radiologytoday.net/#sthash.bxORLt24.dpuf

Ultrasound Screening — Establishing Its Role in Women With Dense Breast Tissue By Kathy Hardy Radiology Today Vol. 15 No. 3 P. 10

Call Now Button