Μαστογραφία από τα 40 και κάθε χρόνο!

Οι μαστογραφίες που ξεκινούν από τα 40 και επαναλαμβάνονται ετησίως παρέχουν τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιβίωσης από καρκίνο στον μαστό, σύμφωνα με τα πορίσματα νέας έρευνας που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of the American College of Radiology.

Οι μαστογραφίες που ξεκινούν από τα 40 και επαναλαμβάνονται ετησίως παρέχουν τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιβίωσης από καρκίνο στον μαστό, σύμφωνα με τα πορίσματα νέας έρευνας που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of the American College of Radiology.

Ο Samir B. Patel, MD από το Γενικό Νοσοκομείο Elkhart στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξειδικευμένος στη διαγνωστική απεικόνιση μαστών, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσει ποιες εθνικές κατευθυντήριες προληπτικού απεικονιστικού ελέγχου για καρκίνο μαστού προσφέρουν τις βέλτιστες πιθανότητες επιβίωσης, συνέκρινε τη θνησιμότητα από καρκίνο μαστού σταδίου Ι έως IV σε ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με τη νόσο, από το 2010 έως το 2014. «Είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές οι κατευθυντήριες συστάσεις» τόνισε οDr.Patel «διότι εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο μαστού και ποικίλοι φορείς και επιστημονικές επιτροπές συστήνουν διαφορετικές πρακτικές πρόληψης.
«Η χρήση της μαστογραφίας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση των θανάτων από καρκίνο μαστού, με τη μείωση της θνησιμότητας να φτάνει έως και το 59%. Η επιβίωση από καρκίνο μαστού συνδέεται με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, ωστόσο το στάδιο της νόσου τη στιγμή της διάγνωσης είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης να εμφανίζονται σε διαγνώσεις στα πιο πρώιμα στάδια της νόσου», έγραψε ο Dr.Patel.

Η Αμερικανική Ακτινολογική Εταιρεία για τον Καρκίνο (American Cancer Radiology – ACR) όπως και η Αμερικάνικη Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού(Society of Breast Imaging -SBI) και το Εθνικό Δίκτυο των ΗΠΑ για τον Καρκίνο (National Comprehensive Cancer Network -NCCN) συστήνουν απεικονιστικό έλεγχο των μαστών με μαστογραφία για τις γυναίκες από τα 40 τους χρόνια και κάθε χρόνο, αλλά η Αμερικανική Εταιρεία Προληπτικού Ελέγχου (U.S. Preventive Services Task Force), το Αμερικανικό Κολλέγιο Ιατρών (American College of Physicians)και η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών (American Academy of Family Physicians)προτείνουν απεικονιστικό έλεγχο κάθε δύο χρόνια με εναρκτήρια μαστογραφία στα 50 και τελευταία στο 74ο έτος κάθε γυναίκας. Η Αμερικάνικη Εταιρία για τον Καρκίνο (American Cancer Society) και η Αμερικάνικη Εταιρεία Χειρουργών Μαστού (American Society of Breast Surgeons) επιμένουν έντονα ότι ο απεικονιστικός έλεγχος με μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται ετησίως με πρώτη μαστογραφία στο 45ο έτος της ηλικίας και έως τα 54 χρόνια, ενώ μετά από τα 54 συστήνουν στις γυναίκες να επαναλαμβάνουν τον απεικονιστικό έλεγχο με μαστογραφία κάθε δύο χρόνια. Η πληθώρα των κατευθυντηρίων και η επιστημονική τους σύσταση προκαλούν σύγχυση στις γυναίκες που θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποια κατεύθυνση να κινηθούν, χωρίς απαραιτήτως να έχουν την επιστημονική γνώση να υποστηρίξουν την απόφασή τους.

Τα αρχεία που μελετήθηκαν με τη χρήση υπολογιστών συνέκριναν τις διαφορετικές κατευθυντήριες συστάσεις και έδειξαν πως τη μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας σημειώθηκε στις γυναίκες που ακολούθησαν τις κατευθυντήριες της Αμερικανικής Ακτινολογικής Εταιρείας για τον Καρκίνο (ACR) συγκριτικά με την Αμερικανική Εταιρεία Προληπτικού Ελέγχου (USPSTF).

Για την ανάλυση του ο Dr.Patel εστίασε στην απεικονιστική μαστογραφία και στη διαγνωστική μαστογραφία, χρησιμοποιώντας αρχεία από 445 περιστατικά καρκίνων μαστού.
Ανάμεσα στις προτεινόμενες κατευθυντήριες ο συγγραφέας βρήκε ότι το ετήσιο πρόγραμμα που πρότεινε το ACR, το SBI και το NCCN εμφάνιζε και τα χαμηλότερα ποσοστά διηθητικών καρκίνων σε ποσοστό 75,3% και τα υψηλότερα ποσοστά και των δύο σταδίων 0 + Ι του συνόλου των καρκίνων και του σταδίου Ι διηθητικών καρκίνων. Επίσης εμφάνισε τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας συγκριτικά με όλες τις άλλες περιπτώσεις καρκίνου, με τα 5 χρόνια κινδύνου θανάτου από καρκίνο να φτάνει μόλις στο 10,1%. Ο Dr.Patel δήλωσε πως οι γυναίκες που ακολούθησαν την επιλογή της ετήσιας μαστογραφίας εμφάνιζαν μείωση της θνησιμότητας κατά 37,3% συγκριτικά με την επιλογή του απεικονιστικού ελέγχου με μαστογραφία κάθε δύο χρόνια.

«Με βάση το στάδιο της διάγνωσης, τη μεγαλύτερη μείωση της θνησιμότητας εμφάνισαν οι γυναίκες που έκαναν χρήση της μαστογραφίας από την ηλικία των 40 ετών», έγραψε ο Dr.Patel και κατέληξε «Τα ποσοστά της μελέτης αυτής απευθύνονται σε επιστήμονες υγείας, σε ιατρικές ομάδες, σε νοσοκομεία και κλινικές, σε συστήματα υγείας, σε ανθρώπους που χαράσσουν πολιτική υγείας και σε ασθενείς, ώστε να κατανοήσουμε όλοι καλύτερα τον πιθανό αντίκτυπο των διαφορετικών κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με τη μαστογραφία στο προσδόκιμο επιβίωσης και στη γενικότερη υγεία του πληθυσμού, διότι η φροντίδα υγείας κινείται ολοένα και περισσότερο σε μια πιο διαφανή και πιο ουσιαστική φροντίδα του πληθυσμού.
Πηγή: Radiology business, SBI

Call Now Button