Η 3D μαστογραφία αποδεικνύεται καλύτερη σε απόδοση από την 2D

Οι ακτινοδιαγνώστες που διενεργούν ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση (DBT) βελτιώνουν την απόδοση του απεικονιστικού ελέγχου με μαστογραφία.

Οι ακτινοδιαγνώστες που έχουν αλλάξει τη 2D Μαστογραφία σε ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση (DBT) ή 3D μαστογραφία, διαπιστώνουν ουσιαστική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των διαγνώσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 στην επιθεώρηση Radiology.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η βελτίωση των αποτελεσμάτων από τη χρήση της εξελιγμένης μαστογραφίας διαπιστώνεται τόσο στις περιπτώσεις που διενεργείται από γενικούς ακτινοδιαγνώστες όσο και από ακτινοδιαγνώστες μαστού.

Στην έρευνα περιλαμβάνονταν δεδομένα από 106.126 αποτελέσματα από ψηφιακές μαστογραφίες με τομοσύνθεση (DBT) και 221.248 με 2D μαστογραφίες. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις είχαν διενεργηθεί από το 2010 έως το 2017 σε 53 διαφορετικές εγκαταστάσεις στο Κέντρο Παρακολούθησης Καρκίνου Μαστού (Breast Cancer Surveillance Consortium -BCSC) και ερμηνεύτηκαν από 104 ακτινοδιαγνώστες. Η ομάδα των ερευνητών με επικεφαλής την Diana Miglioretti, PhD, University of California, Davis, συνέκρινε την απόδοση της ερμηνείας των μαστογραφιών από τους ακτινοδιαγνώστες έναν χρόνο πριν την υιοθέτηση της ψηφιακής μαστογραφίας με τομοσύνθεση, με αυτήν δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της.

Η αλλαγή από 2D σε 3D μαστογραφία μείωσε τα ποσοστά ανάκλησης των ασθενών αλλά δεν επηρέασε τα ποσοστά εντοπισμού της νόσου, σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνητών, ανεξάρτητα από την πυκνότητα του μαστού των γυναικών που εξετάστηκαν. Καθώς οι ακτινοδιαγνώστες διάβαζαν ολοένα και περισσότερες 3D ψηφιακές μαστογραφίες, ο αριθμός ανάκλησης των ασθενών για επανέλεγχο ή βιοψία γίνονταν ολοένα και μικρότερος. Ήταν επίσης ευκρινές πως η βελτίωση της ορθής διάγνωσης του απεικονιστικού ελέγχου σημειώνονταν τόσο στους εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες μαστού όσο και στους μη εξειδικευμένους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πολύ σημαντικά γιατί οι συντάκτες της απέδειξαν ότι τα τεκμηριωμένα οφέλη από τη χρήση της 3D ψηφιακής μαστογραφίας (DBT) εντοπίζονται ανάμεσα σε εξειδικευμένους και μη εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες στις ΗΠΑ και πως η αξιοσημείωτη μείωση στις ανακλήσεις ασθενών έπειτα από ψηφιακή μαστογραφία είναι ορατή αμέσως μετά την υιοθέτηση της DBT.
Πηγή RSNA

Call Now Button