Η ψηφιακή μαστογραφία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων

Η μαστογραφία θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νόσων στις γυναίκες, εντοπίζοντας άλατα ασβεστίου στις αρτηρίες του μαστού. Το εύρημα αυτό, που παρουσιάστηκε στο 65ο συνέδριο του American College of Cardiology στο Chicago, Illinois, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή πρόωρη θεραπεία, με ιδιαίτερα οφέλη, ειδικότερα για τις νεώτερες γυναίκες.

Η μαστογραφία θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νόσων στις γυναίκες, εντοπίζοντας άλατα ασβεστίου στις αρτηρίες του μαστού. Το εύρημα αυτό, που παρουσιάστηκε στο 65o συνέδριο του American College of Cardiology στο Chicago, Illinois, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή πρόωρη θεραπεία, με ιδιαίτερα οφέλη, ειδικότερα για τις νεώτερες γυναίκες.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των Η.Π.Α. -Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο καρκίνος μαστού αποτελούν τις κυρίαρχες αιτίες θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάθε χρόνο, μόνο στις Η.Π.Α., διενεργούνται 37 εκατομμύρια μαστογραφίες, το 96% των οποίων είναι ψηφιακές, και οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν αποτιτανώσεις. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στον περαιτέρω εντοπισμό ασβεστίου που έχει εναποτεθεί στις στεφανιαίες αρτηρίες. Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στα στεφανιαία αγγείααποτελεί μία πρώιμη ένδειξη καρδιαγγειακής νόσου, ενώ προγενέστερες έρευνες έχουν καταδείξει συσχετισμό μεταξύ των αποτιτανώσεων των αγγείων του μαστού, της αθηροσκλήρυνσης, της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού και άλλων καρδιαγγειακών καταστάσεων.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η αποτιτάνωση στα αγγεία του μαστού είναι διαφορετική από αυτήν στην Στεφανιαία Αρτηριακή Αποτιτάνωση (CAC), ενώ δε γνωρίζουν πώς οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται, γι’ αυτό και είναι επιβεβλημένη η συνέχιση της έρευνας. Μία ανάλογη μελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Ολλανδία με τη συμμετοχή 39.000 γυναικών.

Το όφελος των ευρημάτων, σε περίπτωση που αποδειχθούν και επιβεβαιωθούν, θα είναι διπλό. Κάθε διαγνωστικός έλεγχος μαστού θα δίνει επιπλέον πληροφορίες χωρίς κόστος, ενώ η διαπίστωση πιθανού κινδύνου για τις γυναίκες που εντοπίζονται με ευρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση καρδιακών νόσων.

 

 

Call Now Button