Η κατάθλιψη στον καρκίνο του μαστού

Μία νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο του Μισούρι συμπεραίνει πως συγκεκριμένοι παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών στο σπίτι, το ατομικό εισόδημα και η ηλικία επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση κατάθλιψης σε γυναίκες που έχουν επιβιώσει από καρκίνο του μαστού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκαν στο Psychology and Health οι ασθενείς με κατάθλιψη είναι πιθανό να μην τηρούν πιστά τη θεραπευτική τους αγωγή περιπλέκοντας την αναμενόμενη πρόοδο της θεραπείας τους. Η επικεφαλής της έρευνας καθηγήτρια ψυχολογίας Αν Μπετενκούρ εξέτασε το προφίλ των ασθενών που είναι περισσότερο πιθανό να βιώσουν έντονη θλίψη και απελπισία το χρονικό διάστημα που έπεται της διάγνωσης καρκίνου του μαστού καθώς και πότε τα συμπτώματα της κατάθλιψης παραμένουν και μετά το πέρας της θεραπείας. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, οι ανύπαντρες γυναίκες και οι γυναίκες που τα παιδιά τους ζουν στο σπίτι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά τη θεραπεία.

Η καθηγήτρια επισημαίνει πως πολλές γυναίκες λαμβάνουν έντονη ψυχολογική στήριξη μετά την αρχική διάγνωση του καρκίνου του μαστού και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όμως η στήριξη αυτή συνήθως ατονεί ή εκλείπει όταν ολοκληρώνεται η θεραπευτική αγωγή. Η Μπετενκούρ όμως υποστηρίζει πως οι ανύπαντρες γυναίκες αλλά και οι γυναίκες που ζουν με τα παιδιά τους χρειάζονται επιπλέον στήριξη και μετά την ολοκλήρωση του κύκλους της θεραπείας τους. Στην έρευνα εξετάστηκε επίσης κατά πόσο το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα αλλά και η ηλικία επηρεάζουν την εμφάνιση της κατάθλιψης στις γυναίκες με διαγνωσμένο καρκίνο μαστού. Έτσι, γυναίκες με διαφορετικά επίπεδα εισοδημάτων εμφανίζουν ίδια επίπεδα κατάθλιψης όσο διαρκεί η θεραπεία, όμως τα συμπτώματα τείνουν να μειώνονται ανάμεσα στις γυναίκες με υψηλά εισοδήματα αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία και τον χρόνο που έπεται αυτής. Επίσης, οι νεαρές γυναίκες με καρκίνο μαστού βιώνουν μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους σε σχέση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία ασθενείς αλλά μετά το πέρας της αγωγής τους φαίνεται ότι η κατάθλιψη μειώνεται στα ίδια ποσοστά με αυτά των μεγαλύτερων γυναικών με τη νόσο.

Η κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο μαστού αποτελεί σύμφωνα με την Μπετενκούρ στοιχείο για την πρόγνωση επιβίωσης της γυναίκας από τη νόσο δεδομένου ότι οι ασθενείς με έντονη κατάθλιψη δείχνουν διστακτικές ή και αρνητικές να ακολουθήσουν οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία και τη ζωή τους.

Call Now Button