Η επιπρόσθετη δόση ακτινοβολίας από την τομοσύνθεση στην ψηφιακή μαστογραφία είναι εντός ορίων και δεν επιβαρύνει την υγεία των γυναικών

Η τομοσύνθεση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην απεικόνιση του μαστού αυξάνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια της νόσου, μέθοδος η οποία εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο.
Ως προς πρωτόκολλο της τεχνικής της τομοσύνθεσης (πόσες εικόνες λαμβάνονται και εάν συνδυάζεται με ή χωρίς ψηφιακή μαστογραφία) δεν έχει επέλθει ακόμη η απόλυτη σύγκλειση απόψεων.Στα πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε μια νέα έρευνα που μελέτησε την συνολική δόση έκθεση σε ακτινοβολία μαζί με αυτήν της μαστογραφίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η δόση είναι ασφαλής και παραμένει εντός των επιτρεπτών ορίων.

Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στη συνάντηση της επιστημονικής εταιρίας American Roentgen Ray Society (ARRS) βασίστηκε σε αναδρομική ανάλυση δεδομένων 203 ασθενών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία και σε 3D τομογραφία για να εξακριβωθεί ο συσχετισμός μεταξύ της αυξημένης ακτινοβολίας και της πυκνότητας του μαστού. Οι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 56,2 χρόνια, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες βάσει της πυκνότητας και της σύστασης του μαστού: Λιπώδης, διάσπαρτα ινοαδενώδης, ανομοιογενής πυκνός και εξαιρετικά πυκνός. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν διαφάνηκαν αισθητές ή ουσιώδεις διαφορές στη συνολική δόση ακτινοβολίας ανάμεσα στις τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τη συνολική δόση ακτινοβολίας στις ασθενείς σύμφωνα με το πάχος του συμπιεσμένου μαστού και διαφάνηκε ότι όσον αφορά το πάχος του μαστού, η έκθεση σε ακτινοβολία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα των γυναικών με πυκνό μαστό, με δεύτερη στη σειρά την ομάδα των γυναικών με ανομοιογενώς πυκνό μαστό, την ομάδα με διάσπαρτα ινοαδενώδη μαστό να ακολουθεί και τελευταία την ομάδα με λιπώδη ιστό στον μαστό.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο λιπώδης μαστός λαμβάνει σημαντικά περισσότερη ακτινοβολία από τον πυκνό μαστό αλλά όταν προσαρμόζουμε το στοιχείο του πάχους του μαστού, τότε ο πυκνός μαστός φαίνεται ότι λαμβάνει περισσότερη δόση ακτινοβολίας» σχολιάζει o επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης, Dr. SamiaSayegh από το NYU (NewYorkUniversity), WinthropHospitalinMineola, NY.

Τα δεδομένα της περιορισμένης ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων έρευνας χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ωστόσο επιβεβαιώνουν τα ασφαλή όρια ακτινοβολίας σε μία απεικονιστική εξέταση που αποδεδειγμένα προσφέρει υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια και συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση της νόσου.
Πηγή: AuntMinnie.com

Call Now Button