Η Δρ. Αθηνά Βούρτση αναλαμβάνει την ενημέρωση ευρωπαίων συναδέλφων της για το InveniaTM ABUS

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας προσφέρει στους γιατρούς νέα διαγνωστικά εργαλεία για την καλύτερη δυνατή διάγνωση ασθενειών, που αν προληφθούν εγκαίρως αποδεικνύονται ιάσιμες. Ένα από αυτά τα εξαιρετικά διαγνωστικά εργαλεία είναι και το InveniaTM ABUS, το νέο αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστών της GE που προσφέρει την μελέτη του μαστού σε τρισδιάστατο επίπεδο.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας προσφέρει στους γιατρούς νέα διαγνωστικά εργαλεία για την καλύτερη δυνατή διάγνωση ασθενειών, που αν προληφθούν εγκαίρως αποδεικνύονται ιάσιμες. Ένα από αυτά τα εξαιρετικά διαγνωστικά εργαλεία είναι και το InveniaTM ABUS, το νέο αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα μαστών της GE που προσφέρει την μελέτη του μαστού σε τρισδιάστατο επίπεδο.

Η GE Healthcare παρέχει στους γιατρούς που χρησιμοποιούν το αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα ABUS τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης όχι μόνο ως προς το τεχνικό κομμάτι αλλά και ως προς τα οφέλη της χρήσης του. Για τον σκοπό αυτό ζητά από έμπειρους στη χρήση του υπερηχογραφήματος ακτινοδιαγνώστες μαστού να μοιραστούν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους από την καθημερινή κλινική πράξη. Η Δρ. Αθηνά Βούρτση έγινε η επιστημονική εκπαιδεύτρια –peer to peer scientific trainer – educator, του αυτοματοποιημένου υπερηχογραφήματος ABUS, για όλη την Ευρώπη, έχοντας αναλάβει να μοιραστεί την εμπειρία της και να παρουσιάσει ενδιαφέροντα περιστατικά στους συναδέλφους της γιατρούς. Επιπλέον, παρουσιάζει και συζητά μαζί τους την μελέτη των περιστατικών, την αξιολόγησή τους, τον συσχετισμό τους με άλλες εξετάσεις, όπως το κλασικό υπερηχογράφημα και την ψηφιακή μαστογραφία και τους μεταφέρει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τις διαγνωστικές δυνατότητες του νέου υπερηχογραφήματος. Η νέα αυτή θέση ευθύνης της Δρ. Αθηνάς Βούρτση της επιτρέπει να συμβάλει περαιτέρω στην εκπαίδευση των συναδέλφων της σε αυτόν τον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Call Now Button