Η Δρ. Αθηνά Βούρτση έλαβε μέρος στην εκπόνηση του συγγράμματος BREAST CANCER MANAGEMENT FOR SURGEONS

Στο βιβλίο για τη διεπιστημονική αντιμετώπιση του καρκίνου με τίτλο «Breast Cancer Management for Surgeons» (Η διαχείριση του καρκίνου μαστού από τους χειρουργούς), η Δρ. Αθηνά Βούρτση συνέγραψε το κεφάλαιο «Screening for High-Familiar-Risk Women» (η απεικόνιση μαστού στις γυναίκες υψηλού κινδύνου εξαιτίας οικογενειακού ιστορικού). Το άρθρο αναφέρεται στην αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στο μαστό στις γυναίκες με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό και στην αναγκαιότητα επιπρόσθετης προληπτικής παρακολούθησης των γυναικών αυτών προκειμένου να βοηθηθούν από την πρώιμη διάγνωση . Η μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική μαστογραφία αποτελούν τις τρεις ενδεδειγμένες απεικονιστικές μεθόδους για αυτές τις γυναίκες και περιγράφεται ποιο είναι το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης. Το σύγγραμμα μπορεί να αγοραστεί ηλεκτρονικά ολόκληρο ή ανά κεφάλαιο ή και να σταλεί σε έντυπη μορφή.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-56673-3_6

Call Now Button