Η απεικόνιση μαστού μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο κατά 41%

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Cancer αποδίδει τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο μαστού στην επίδραση των απεικονιστικών εξετάσεων παρά στις προόδους που έχουν σημειωθεί για τη θεραπεία της νόσου.


Μία ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Stephen Duffy, PhD και τον Dr. Laszlo Tabar, επίτιμο καθηγητή ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Upsala στη Σουηδία, εξέτασε έναν πληθυσμό περισσότερων από μισό εκατομμύριο γυναικών, καλύπτοντας σχεδόν το 30% του πληθυσμού της Σουηδίας που θα μπορούσε να υποβάλλεται σε απεικονιστικούς ελέγχους μαστού και συνέκρινε γυναίκες που έκαναν χρήση μαστογραφίας με εκείνες που δεν έκαναν. Στα πορίσματα τους οι ερευνητές διαπίστωσαν μείωση των θανάτων από καρκίνο μαστού αλλά και 25% μείωση των περιστατικών προχωρημένου καρκίνου μαστού. «Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους» σημείωσε ο Dr. Tabar και συμπλήρωσε ότι «το 41% της μείωσης της θνησιμότητας από τη νόσο είναι πάνω και πέρα από κάθε επίδραση που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε σύγχρονη θεραπευτική αγωγή, διότι και στις δύο ομάδες γυναικών που εξετάστηκαν, τα θεραπευτικά σχήματα που ακολουθήθηκαν χρησιμοποιούσαν τις ίδιες, ομοειδείς κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό που διαφοροποιήθηκε στις γυναίκες αυτές, ήταν η διενέργεια ή η μη διενέργεια προληπτικής μαστογραφίας.

Ο Duffy και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν πως «Πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες υπέρ ή κατά μίας συγκεκριμένης ιατρικής παρέμβασης. Κάθε ομάδα ανθρώπων και κάθε κοινωνία έχουν τις δικές τους προτεραιότητες στην φροντίδα υγείας. Ωστόσο, η πλειονότητα των δεδομένων από πειραματικές μελέτες αλλά και από μελέτες που βασίζονται στην παρατήρηση καταδεικνύουν ότι οι απεικονιστικές εξετάσεις συμβάλλουν στη μείωση του θανάτου από καρκίνο μαστού. Δεν υπάρχει κανένας τεκμηριωμένος, βάσιμος αντίλογος ενάντια στην αποτελεσματικότητα των απεικονιστικών ελέγχων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών για τον καρκίνο και οι πολιτικές υγείας συνεχίζουν να υποστηρίζουν την απεικόνιση του καρκίνου μαστού και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας παρέχουν περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη θέση είναι ορθή. Επιπλέον, οι συγγραφείς της έρευνας σημείωσαν ότι η μελέτη αυτή δεν έχει σκοπό να αντιπαραβάλει την απεικόνιση με την όποια θεραπευτική προσέγγιση, διότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά.
Πηγή: Aunt Minnie

Call Now Button