Εξατομικευμένη πρόληψη

Το ιδανικό μοντέλο πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού
Η πιο σύγχρονη και ψύχραιμη προληπτική απεικόνιση μαστού είναι σήμερα η εξατομικευμένη πρόληψη, όπου κάθε γυναίκα σχεδιάζει το προσωπικό της πλάνο πρόληψης ανάλογα με τις ανάγκες της και το ιστορικό της.

Της Δρ. Αθηνάς Βούρτση

Για να σχεδιαστεί σωστά ένα εξατομικευμένο πλάνο πρόληψης θα πρέπει να ληφθεί ένα ενδελεχές, λεπτομερές ιστορικό, στο οποίο περιλαμβάνονται:

  • η ηλικία
  • η πυκνότητα του μαστού
  • εάν έχει λάβει ή όχι ορμόνες
  • εάν έχει κάνει κάποιες βιοψίες και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους
  • εάν έχει οικογενειακό ιστορικό (εάν έχει νοσήσει η γιαγιά της, η μητέρα της, η θεία της, η αδελφή της και σε ποια ηλικία νόσησαν)
  • εάν έχει υποβληθεί σε ακτινοβολίες

Όλες αυτές οι παράμετροι συνυπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί ακτινοδιαγνώστες μαστού. Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας ανάπτυξης της νόσου, η γυναίκα κατατάσσεται σε μετρίου κινδύνου, υψηλού κινδύνου (από 20% και πάνω) και average, τον κίνδυνο που εμφανίζει δηλαδή ο μέσος όρος. Σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που εμφανίζει, ο ακτινολόγος μαστού θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία (tools) που έχει στη διάθεσή του και αυτά είναι, η ψηφιακή μαστογραφία, η τομοσύνθεση (3D απεικόνιση), το υπερηχογράφημα και η μαγνητική μαστογραφία.

Η εξατομικευμένη πρόληψη βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από το λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και την ανάλυσή του θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον το συνήθη τρόπο πρόληψης καρκίνου του μαστού, ενώ ακολουθείται ήδη σήμερα από ειδικούς ακτινοδιαγνώστες μαστού ή διαγνωστικά κέντρα.

 

Call Now Button