«Εντάξτε την τομοσύνθεση στην ψηφιακή μαστογραφία» προτείνει το NCCN

Για πρώτη φορά, το National Comprehensive Cancer Network (NCCN) –Εθνικό κέντρο Συντονισμού για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου –προτείνει στους ακτινοδιαγνώστες μαστού να εντάσσουν την τομοσύνθεση ως μέρος του ετήσιου απεικονιστικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.


Το πλαίσιο της σύστασης αφορά στον ετήσιο απεικονιστικό έλεγχο με μαστογραφία, τόσο σε γυναίκες που εμφανίζουν μέσο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, όσο και σε αυτές που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο και αναφέρεται στην τομοσύνθεση ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο της ψηφιακής μαστογραφίας.

Η NCCN εξηγεί το συλλογισμό πάνω στην οποίο στηρίχθηκε η πρόσφατη αυτή οδηγία της: «πολλαπλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η συνδυασμένη χρήση της ψηφιακής μαστογραφίας και της τομοσύνθεσης εμφανίζει βελτιωμένα αποτελέσματα όσον αφορά στην ακρίβεια εντοπισμού του καρκίνου, ενώ μειώνει τα ποσοστά επανελέγχου.

Η Therese Bevers, MD, επικεφαλής του πάνελ απεικόνισης και διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού του NCCN και γιατρός στο φημισμένο αντικαρκινικό νοσοκομείο MD Anderson στο Χιούστον, δήλωσε ότι οι προτεινόμενη οδηγία βασίζεται σε στοιχεία πολλαπλών ερευνών, προγενέστερων ή σε εξέλιξη, που αποδεικνύουν ότι η τομοσύνθεση οδηγεί σε αύξηση του εντοπισμού του καρκίνου του μαστού.

«Θεωρώ πως η τομοσύνθεση είναι η μαστογραφία του μέλλοντος» δήλωσε η Debra Monticciolo, MD, υπεύθυνη του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ακτινολογίας και καθηγήτρια ακτινολογίας στο Ιατρικό Κολλέγιο A&M στο Bryan, η οποία δεν είχε καμιά συμμετοχή στο πάνελ. Η Δρ. Monticciolo εξήγησε ότι η συμβατική ψηφιακή μαστογραφία παράγει μία εικόνα ιστών που επικαλύπτονται, ενώ στην περίπτωση της τομοσύνθεσης λαμβάνονται δεκάδες εικόνες μαστικού ιστού, σε τομές χιλιοστών, καθώς η λυχνία κινείται σε σχήμα τόξου. Η διαφορά στις παραγόμενες εικόνες μεταξύ της τομοσύνθεσης και της συμβατικής ψηφιακής μαστογραφίας περιγράφεται ως τρισδιάσταση σε αντιδιαστολή με την «επίπεδη» εικόνα που δίνει η μαστογραφία. «Σε γενικές γραμμές, η τομοσύνθεση απεικονίζει καλύτερα διευκολύνοντας τον ακτινοδιαγνώστη να δει», τονίσει η Δρ. Monticciolo. Ωστόσο η γιατρός εξήγησε ότι η απεικόνιση με την τομοσύνθεση δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη θνησιμότητα, κάτι που αν αποδειχθεί τότε θα οδηγήσει στην ένταξη της εξέτασης στις οδηγίες της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Πρόληψης Task Force (USPSTF). «Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη ποσοστά μείωσης της θνησιμότητας με την τομογραφία, κάτι που πιθανόν να πάρει πολλά χρόνια για να συμβεί. Ωστόσο, οι μελέτες για την τομοσύνθεση δείχνουν όλες με συνέπεια, την αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας. Έχουμε ήδη διαπιστώσει την αύξηση του εντοπισμού των περιστατικών διηθητικού καρκίνου του μαστού σε ποσοστό 40% με 66%», συμπληρώνει η Δρ. Monticciolo.

Πηγή: Αμερικάνικη Εταιρεία Απεικόνισης του Μαστού (SBI)

 

Call Now Button