Ενα κουίζ που εκτιμά το ρίσκο για εμφάνιση καρκίνου του μαστού

Μπορείτε να υπολογίσετε το ρίσκο που υπάρχει σήμερα να παρουσιάσετε καρκίνο του μαστού, συγκρίνοντας το συνολικό σας σκορ σας, με τον πίνακα που θα βρείτε παρακάτω.

Ξεκινήστε!

 

Πηγή: Mont Clair Breast Center

Call Now Button