Δυσκολότερη η διάγνωση του καρκίνου μαστού στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς

Αυτοματοποιημένη ογκομετρική ανάλυση της πυκνότητας του μαστού με μαστογραφία αποδεικνύει χειρότερα αποτελέσματα για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Οι απεικονιστικές εξετάσεις των γυναικών με πυκνούς μαστούς ταξινομημένοι με τη χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού έδειξαν υψηλότερα ποσοστά ανάκλησης, χαμηλότερη ευαισθησία, μεγαλύτερη διάμετρο όγκου και περισσότερους θετικούς λεμφαδένες συγκριτικά με τις εξετάσεις των γυναικών με μη πυκνούς μαστούς.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ερευνητές μετά από αναδρομική επιδημιολογική μελέτη που περιελάμβανε δεδομένα από 107.949 γυναίκες ηλικίας 50 έως 60 ετών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε συνολικά 307.015 απεικονιστικές εξετάσεις για την υγεία των μαστών τους από το 2007 έως το 2015. Ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό ταξινόμησε την πυκνότητα των μαστών σε πυκνούς και μη πυκνούς. Τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν βάσει αποτελεσμάτων των απεικονιστικών ελέγχων (ανάκληση, βιοψία, εντοπισμός καρκίνου μαστού, θετική εκτίμηση πρόγνωσης ανάκλησης και βιοψίας με λεπτή βελόνα, ευαισθησία, χαρακτηριστικά του όγκου), αναλύθηκαν και ταξινομήθηκαν ανάλογα με την πυκνότητα.

Στο 28% των απεικονιστικών ελέγχων, οι μαστοί ταξινομήθηκαν ως πυκνοί. Τα ποσοστά ανάκλησης σε γυναίκες με μη πυκνούς μαστούς συγκριτικά με τα ποσοστά ανάκλησης σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς ήταν 2,7% έναντι 3,6% αντίστοιχα. Τα ποσοστά βιοψιών ήταν 1,1% έναντι 1,4% αντίστοιχα. Τα ποσοστά εντοπισμού καρκίνου ήταν 5.5% έναντι 6.7% αντίστοιχα ανά 1.000 περιστατικά απεικονιστικών ελέγχων. Η ευαισθησία σε μη πυκνούς μαστούς μετρήθηκε σε ποσοστό 82% με το ποσοστό να πέφτει στο 71% σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Η διάμετρος των όγκων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών ελέγχων σε γυναίκες με μη πυκνούς μαστούς ήταν 15.1mm και 16,6mm σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, ενώ θετικοί λεμφαδένες εντοπίστηκαν στο 18% των γυναικών με μη πυκνούς μαστούς, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 24% σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Η διαστρωμάτωση του απεικονιστικού ελέγχου ανάλογα με την πυκνότητα των μαστών κάθε γυναίκας αποτελεί πλέον πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού κάθε γυναίκα φέρει το δικό της, ατομικό «προφίλ» που επιβάλλει διαφοροποίηση, εξατομίκευση του απεικονιστικού της ελέγχου. Η πυκνότητα των μαστών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιβάλλουν τον σχεδιασμό εξατομικευμένου απεικονιστικού ελέγχου.
Πηγή: RSNA

Call Now Button