Δημοσίευση 5 ακτινοδιαγνωστών μαστού στο AuntMinnie.com

Πριν την έναρξη του ετήσιου ευρωπαϊκού συνεδρίου EUSOBI, πέντε από τους διακεκριμένους Ευρωπαίους επικεφαλής ακτινοδιαγνώστες μαστού – o Prof. László Tabár, MD, o Prof. Alexander Mundinger, MD, η Dr. Brigitte Wilczek, MD, PhD, η Dr. Athina Vourtsis, MD, PhD και ο Prof. Dr. Thomas Frauenfelder, MD -, συμμετείχαν σε ένα «εικονικό» πάνελ για να συζητήσουν μία πληθώρα ζητημάτων που συνδέονται με την καλύτερη δυνατή πρόληψης της υγείας των γυναικών. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση ήταν και η εμφάνιση του 3D ABUS, ως ένα νέο, ελπιδοφόρο διαγνωστικό εργαλείο για τον απεικονιστικό έλεγχο των γυναικών με πυκνούς μαστούς.

Πριν την έναρξη του ετήσιου ευρωπαϊκού συνεδρίου EUSOBI, πέντε από τους διακεκριμένους Ευρωπαίους επικεφαλής ακτινοδιαγνώστες μαστού – o Prof. László Tabár, MD, o Prof. Alexander Mundinger, MD, η Dr. Brigitte Wilczek, MD, PhD, η Dr. Athina Vourtsis, MD, PhD και ο Prof. Dr. Thomas Frauenfelder, MD -, συμμετείχαν σε ένα «εικονικό» πάνελ για να συζητήσουν μία πληθώρα ζητημάτων που συνδέονται με την καλύτερη δυνατή πρόληψης της υγείας των γυναικών. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση ήταν και η εμφάνιση του 3D ABUS, ως ένα νέο, ελπιδοφόρο διαγνωστικό εργαλείο για τον απεικονιστικό έλεγχο των γυναικών με πυκνούς μαστούς.

Η «συζήτηση» δημοσιεύθηκε στο AuntMinnie.com, τον πιο ολοκληρωμένο διαδικτυακό τόπο για ακτινοδιαγνώστες και για επαγγελματίες της υγείας με αντικείμενο τον μαστό.

 

Call Now Button