Κατηγορία Καθημερινότητα

Υγιές στήθος στα 40, τα 50 και τα 60

Από τη δεκαετία των 40, το στήθος μας υπόκειται σε αλλαγές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να μην πανικοβαλλόμαστε αλλά ούτε και να εφησυχάζουμε, όταν αυτές συμβαίνουν. Η υγεία του στήθους μας, καθώς μεγαλώνουμε, δε διέπεται από μία κοινή αρχή. Υπάρχουν κοινές γενικές οδηγίες, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.